2019-02-08 14:11Pressmeddelande

Inifrån Katedralskolan

null

Skolvalet är gjort och flera ungdomar har gjort ett viktigt val i sina liv. Man har tagit ställning till vilken skola man vill tillbringa sin gymnasietid på och man har också valt inriktning. För ett år sedan gjorde de elever som nu har gått på Katedralskolan i drygt sex månader samma val.

- Det är en förhållandevis liten skola vilket gör att gemenskapen bland elever och närheten till lärare ökar. Sådant som gör att man känner sig trygg. Jag är jättenöjd med mitt val, säger Felicia Holm som går första året på vård- och omsorgsprogrammet.

Storslaget i det lilla

Sett till elevantalet är Katedralskolan en förhållandevis liten gymnasieskola. Men innanför skolans fyra väggar händer det stora saker som kanske inte alltid kommer ut. Faktum är att de elever som väljer Katedralskolan sällan hoppar av eller byter skola och generellt är de elever som väljer Katedralskolan nöjda med sina val.

- Våra klasstorlekar ger mig möjlighet att se varje elev och att ge varje elev rätt stöd och förutsättningar för att klara sina mål, säger Marie Nilsson lärare på handels- och administrationsprogrammet.

Det anordnas årligen flera stora evenemang och har så gjort under en lång tid. Både esteternas slutproduktion och spökvandringen är uppskattade och välbesökta tillställningar med flera tusen besökare. Skolans berömda studentfirande pratas det om i flera sammanhang och är också något som elever beskriver unikt och speciellt med Katedral.

- Det må vara en ”mindre” gymnasieskola men de projekt och tillställningar som vi driver och arrangerar är allt annat än små. Det är kvalitet på det som levereras och produceras men vi måste bara bli bättre på att kommunicera det, fortsätter Marie.

Stort fokus på internationalisering

Katedralskolan har funnits i 360 år och hos flera av de lärare som jobbar på Katedralskolan finns en enorm stolthet. Dels över att vara en del av en skola med en historia och tradition men också över att vara en del av en skola som vågar tänka nytt. Ett av flera områden som prioriteras och som visar goda resultat är internationaliseringsarbetet på skolan.

- Idag drivs det flera internationella projekt där eleverna ges möjlighet till utlandsstudier. Det är hundratals elever som är med i projekten och omfattningen är faktiskt unikt för en skola med 750 elever, säger Johan Hjertén språklärare på Katedralskolan.

Gemenskapen och närheten är återkommande ord från elever på Katedralskolan. Flera ungdomar beskriver lärarna som öppna och omtänksamma vilket visat sig ha en stor betydelse för trivseln.

- Katedral var ett självklart val för mig. Här bryr sig lärarna på riktigt och de tar sig tid till att lyssna. Sen är det ju ett plus att det är en väldigt fin skola med, avslutar Sandra Nilsson, årskurs 1 barn- och fritidsprogrammet.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten