2020-07-15 14:47Pressmeddelande

Ingen går förskonad i en pandemi

null

– Vi, liksom resten av världen, är i den här pandemin tillsammans. Jag som ytterst ansvarig för kommunens omsorgsverksamhet har fullt förtroende för att våra medarbetare i omsorgsförvaltningen jobbar på utifrån de riktlinjer och lagar som finns. Vi granskas också av ansvarig myndighet Inspektionen för vård och omsorg, det är bra, säger Gunilla Druve Jansson (C), omsorgsnämndens ordförande i Skara kommun.

– Det är en fruktansvärd situation vi är i. Vi lider med de anhöriga och pratar givetvis med de som är drabbade. Just nu har vi inga bekräftade fall i våra verksamheter, men läget kan snabbt ändras. Det är en lömsk smitta där någon kanske inte får några symptom alls men är smittsam ändå. Andra får allvarliga symptom eller avlider i sviterna av sjukdomen. Oavsett vad man avlider av är det förluster där ingen går förskonad, säger Gustaf Olsson, kommundirektör.

Små boenden gör informationen utelämnande

– Framställningen i media är att vi varit vårdslösa med våra brukare och att alla dödsfall inom våra verksamheter har koppling till covid-19. Det är inte sant. Rapporteringen som varit i media är bristfällig på flera väsentliga punkter. Vi vill tydliggöra att ingen ny person har flyttat in på våra säbo medan vi har haft bekräftad covid-19, vi har dessutom haft intagningsstopp, fortsätter Gustaf Olsson.

Varje vecka hela våren, på särskilda pressträffar, har kommundirektör, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kommunikationschef rapporterat om coronaläget i Skara kommun. Sedan den 6 maj, när kommunen hade sitt första bekräftade fall i omsorgens verksamhet, har också totala antalet smittade rapporterats till media. Det en balansgång att hålla rapporteringen relevant utan att riskera att röja någons hälsostatus. Flera kommuner har valt samma väg som Skara; att rapportera en sammanställning av det totala antalet smittade i verksamheterna utifrån mål nr 1294-20, Kammarrätten i Sundsvall.

– Frågan diskuteras i forum som krisledningsgruppen, med kommunjuristen och i juristnätverk, med andra myndigheter och våra förtroendevalda. Att för oss gå in i detalj om vilket boende som är drabbat blir utlämnande och vi riskerar då att bryta patientsekretessen. Begär man ut information från kommunen prövar vi varje ärende för sig, det finns inget generellt beslut om vad som lämnas ut eller inte, säger Gustaf.

Patientsekretess är ett samlingsbegrepp, men utgår från individens starka behov av integritet angående sin hälsostatus. I kommunens fem särskilda boenden bor knappt 150 personer, många av dem är multisjuka. Individerna är uppdelade i boenden om ca 20-30 personer. Att då lämna ut vilket boende som blivit drabbad av en smittsam sjukdom som leder till isolering blir blottande, eftersom sekretessen även gäller mellan de som bor på boendet.

Smittan finns överallt

– Vår verksamhet har varit hårt belastad och vi kan inte slappna av. Medarbetarna som har jobbat mår givetvis inte heller bra i det som nu sker och sliter hårt för att ta hand om våra brukare. Rutinerna vi har måste vi hålla i länge. Ingen i samhället kan ställa sig utanför och alla måste ta sitt personliga ansvar. Precis just i stunden har vi inga bekräftade fall i vår verksamhet, men detta får inte invagga oss i en falsk trygghet eftersom smittan finns i samhället. Imorgon kan ett provsvar komma tillbaka som är positivt. Vi måste helt enkelt utgå från att smittan finns överallt och agera därefter, avslutar Gustaf.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten