2021-03-10 13:46Pressmeddelande

​Idrottsutbildning lockar elever till Katedral

null

Intresset Katedralskolans lokala idrottsutbildning - LIU ökar markant. Det ser ut att bli en fördubbling av elever som vill kombinera idrott med studier till hösten. Mest är det blivande elever som sökt till LIU men intresset ökar även hos elever som redan går på skolan.

Efter första sökomgången av gymnasievalet har 22 blivande elever önskat få läsa LIU. Utav eleverna som går på skolan har än så länge 17 valt idrottsutbildningen även om alla elever inte har gjort sitt individuella val inför hösten ännu.

- Det är kul att intresset är så stort för specialidrott och att så många elever vill utvecklas i sin idrott, säger Petra Björk, Samordningsrektor på Katedralskolan

LIU går under ramen av det individuella valet och där får eleverna fördjupa sig både praktiskt och teoretiskt i sin idrott vid två tillfällen i veckan. Just nu erbjuder Katedralskolan egna tränare som har grupper i både handboll och fotboll, men det finns också en rad andra idrotter där elever utövar sin specialidrott med stöd av egen tränare. Nytt för i höst är att skolan också kommer erbjuda innebandy som en egen idrott med egen tränare.

I år är det är första året som Katedralskolan haft LIU på schemat och det har inte varit helt enkel att få ihop alla praktiska träningar med den pandemi som vi lever i, men tränarna och lärarna har hittat olika lösningar för att skapa en bra utbildning.

- Det har blivit fler utomhuspass och mer individuella träningar än vad som var tänkt. Men det syns att många av eleverna brinner för sin idrott, för de är bra på att få till sin individuella träning själva och tar seriöst på den tid de har att förvalta, säger Fredrik Bäck, lärare på Katedralskolan och en av initiativtagarna till idrottsutbildningen.

Katedralskolan vill att fler ungdomar ska få upp ögonen för möjligheten att hålla i och fördjupa sig i sin idrott även under gymnasietiden. Skolan är ute hos idrottsföreningar i Skara och försöker hitta olika samarbetsparters för att kunna erbjuda fler.

- Även om det är ett annorlunda år så har vi har vi fått positiv respons från eleverna och intresset ökar. Vi vill verkligen satsa på det här och utveckla idrottsutbildningen på Katedral, avslutar Petra Björk.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten