2019-12-11 15:23Pressmeddelande

Ian Cortés blir ny stadsarkitekt

null

Nu är det klart vem som blir Skara kommuns nästa stadsarkitekt. Ian tillträder den 1 april 2020 och kommer att basa över enheterna för plan- och byggfrågor.

-Det är ett väldigt spännande uppdrag som väntar och jag är glad och tacksam över förtroendet jag har fått, säger Ian.

Ian kommer tidigare från Kalmar kommun där Ian arbetat som Senior arkitekt. De senaste åtta åren har Ian arbetat både som planarkitekt och bygglovsarkitekt, vilket har gett honom en god kännedom om hantering av bygglovsärenden, upprättande av komplexa detaljplaner samt projektledning.

Ian kommer till en tusenårig stad där alla generationer har gjort avtryck i stadsrummet. Gestaltning och utveckling med hänsyn till det kulturhistoriska arvet går hand i hand med kommunens långsiktiga tankar kring samhällsbyggande både i staden, på landet och mittemellan. Ian kommer också att vara chef över två enheter, byggenheten och planenheten med placering i Skara stadshus.

15 personer sökte tjänsten och fyra kallades till intervju. Idag står det klart att det blir Ian som tar över rollen som stadsarkitekt.

-Jag är mycket glad över att Ian blir vår näste stadsarkitekt. Jag är övertygad om att Ian med sin gedigna bakgrund och erfarenhet kommer att bidra mycket för Skaras kommande utveckling. Likaså är jag övertygad om att han som person och ledare kommer bidra mycket inom vår organisation. Jag ser fram emot den 1 april 2020 då Ian påbörjar sin tjänst hos oss, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Kontakt

Kommundirektör 
Gustaf Olsson
Telefon: 072-744 51 00

Ian Cortés
Telefon: 076-596 92 06
Tillgänglig från 16.15.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten