2018-03-01 15:18Pressmeddelande

Hyreskontrakt tecknat med ny entreprenör till caféet i Varnhem

null

Under torsdagen undertecknades hyresavtalet mellan Skara kommun och caféets nya entreprenör Walid Sandoby. Caféet i Klostergården beräknas öppna till transäsongen i mitten av mars.

Skara kommun hyr sedan årsskiftet lokalerna som har bedrivits som café av Skara pastorat. I januari gick Skara kommun ut med en förfrågan där entreprenör söktes till verksamheten. Förfrågan gällde fortsatt drift och utveckling av såväl caféverksamheten som besöksmålet. Avtal tecknas på två år med möjlighet till förlängning på ett år i taget fram till 2022.

I underlaget till anbudsförfrågan ingick villkoren att hyresgästens verksamhet bör ha generösa öppettider som följer besöksströmmar i närområdet och aktuella evenemang i Varnhem. Caféutbudet ska bestå av ett utbud från enklare fika till lunchalternativ som inte kopierar eller ersätter närområdets lunchutbud. Hållbarhet och blick för verksamhetens betydelse för besöksmålet som helhet betonades också i anbudsförfrågan.

Av de inkomna anbuden har ett urval skett. Valet föll på Walid Sandoby, som idag driver Nockes Café i Skara och Café Doppingen vid Naturum Hornborgasjön.

- I anbudsgivningen har vi tagit hänsyn till entreprenörens erfarenhet av likande verksamhet, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Varnhem utvecklas

Varnhem utvecklas som besöksmål genom satsningarna på Kata Gård, publika utgrävningar, anläggandet av en våtmark med promenadstråk samt utvecklingen av Kulturväg Skaraborg där en ny app just har lanserats med besöksmålsinformation.

Kommunen och andra aktörer i samarbetet kring Varnhem ser restaurangdrift som viktigt i ett område med ökande besöksströmmar. Caféet i sig utgör också en viktig besöksanledning till Varnhem.

- Jag känner mig hedrad att bli en del i det fortsatta utvecklingsarbetet i Varnhem, säger Walid Sandoby.

Caféet i Varnhem ska öppna redan till transäsongen som inleds med att Trandansens Information och Kata Gård öppnar den 17 mars.

Kontaktperson

Marie Wennerholm, turistchef
Telefon 0511-326 81

marie wennerholm@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten