2018-04-25 14:08Pressmeddelande

Hur är det att vara ung i Skara?

Pressmeddelande

Hur är det att vara ung i Skara?

Skara kommun har startat ett utvecklingsarbete för att stärka ungas inflytande. Att lyssna till vad invånarna tycker och tänker om den kommun de bor och vistas i är viktigt för en bra utveckling av kommunen. Ungas möjligheter att träda in i vuxenvärlden påverkas av hur samhället är utformat. Ungdomar kan med rätt förutsättningar forma sina liv och bidra till en positiv utveckling av samhället.

Ett led i detta är att fråga ungdomar hur det är att vara ung i Skara. Till hjälp för att göra detta kommer kommunen att genomföra en så kallad LUPP enkät – lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomar i åk 8 och år 2 får svara på frågor om hur de ser på framtiden, hälsa, inflytande, trygghet och trivsel i skolan.

Ett stärkt ungdomsperspektiv innebär att kommunen identifierar olika ungdomsgruppers behov och utformar sin politik därefter. Att ta tillvara ungas kunskap och erfarenheter i kommunens verksamhet stödjer ungas självständighet. Det stimulerar dem till engagemang och delaktighet i samhällsutvecklingen. Att skapa utrymme för de ungas röster är en av grunderna i barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna.
Folkhälsorådet tog vid sitt senaste möte beslut om att genomföra Lupp-enkäten.

Kontaktpersoner: Fredrik Nordström, kommunalråd 0511-32 000
Karin Skagelin, folkhälsostrateg, 0511-324 79


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten