2019-05-03 09:00Pressmeddelande

Hon blir ny personalchef i Skara kommun

null

Erica Boegård blir ny personalchef i Skara kommun. Tidigare har Erica jobbat som hälsoutvecklare på personalenheten i Skara och projektledare för Hållbart yrkesliv. Hon kommer tillträda tjänsten under oktober.

– Jag ser det som en otrolig möjlighet att få jobba i en kommun där man vågar tänka nytt och viljan att utvecklas är ständigt närvarande, säger Erica.

Erica är uppväxt i Lidköping och har haft Skara kommun som arbetsgivare de senaste 17 åren. Hon har bland annat arbetat som lärare på Katedralskolan men de senaste åren har hon arbetat på personalenheten och drivit projektet Hållbart yrkesliv. Ett projekt med syfte att vända trenden med det ökade sjukpenningtalet i Skara.

– Jag är mycket glad över att Erica ska börja arbeta som personalchef i vår kommun. Utifrån hennes erfarenheter, kompetenser och meriter anser jag att hon är helt rätt person för att leda personalenheten in i framtiden. Jag är väl medveten om att hennes och den nuvarande personalchefens kompetenser skiljer sig åt. säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Möjligheterna till att växa inom Skara kommun

För Skara kommun som arbetsgivare är det viktigt att man som medarbetare känner att man har möjlighet att växa och utvecklas inom organisationen. De flesta kommuner i Sverige står inför utmaningen att få arbetskraften att räcka till och därför är det viktigt att man tar tillvara på de resurser och kompetenser som finns.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är personalenheten tillsammans med sin personalchef som levererar och utför arbetsuppgifter. I de bästa av världar består en arbetsgrupp av kompetenser som kompletterar varandra och det är just därför som jag kommer att anställa Erica, säger Gustaf.

– Jag började arbeta med personalfrågor på slutet av 70-talet och personalarbetet har genomgått flera utvecklingsfaser. Det som ligger framåt är kompetensförsörjning och hälsofrågor och här kommer Erica att tillföra mängder av kompetens. Jag känner mig väldigt trygg med att lämna över till henne och önskar såväl kommunen som Erica ett stort grattis och lycka till. Under det knappa år jag har kvar som personalchef kommer jag ägna mycket tid till att introducera Erica i rollen, säger personalchef Kjell-Ove Karlsson. 

Kontakt
Gustaf Olsson
Kommundirektör
Tel: 0511-324 27
E-post: gustaf.olsson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten