2021-05-17 16:07Pressmeddelande

Högskoleförberedande program lockar flest ungdomar till Katedralskolan

null

I lördagsnatt stängde omvalsperioden för niondeklassare och möjligheten att ändra sitt gymnasieval inför hösten. När valet stängde visar sifforna att fler ungdomar har valt Katedralskolan i första hand och att det är högskoleförberedande program som lockar flest elever till skolan.

Statistiken efter omvalet visar att nästan alla Katedralskolans program har fått in fler förstahands sökande än i januari. Redan i januari visade det sig att intresset för Samhällsprogrammet och Estetiska programmet-teater ökat mot förra året. Nu ökar även Ekonomiprogrammet och International Baccalaureate (IB) samt yrkesprogram som El- och energiprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet.

Sammanlagt har nu 173 ungdomar sökt Katedralskolan som sitt första handsval till hösten. Av dessa har 160 stycken sökt någon av skolans 12 olika nationella program. De återstående 13 ungdomarna står idag utan fullständigt betyg i något eller något ämnen och kan endast söka till IM- Introduktionsprogrammet. Söktrycket liknar förra årets siffror om än något färre.

- Söktrycket är i stort sett oförändrat och att vi naturligtvis hade önskat att fler hade valt oss. Vi har sett en nedgående trend som vi nu hoppas planat ut och vi ser positivt på kommande år, säger Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan.

Omvalsperioden är till för att blivande gymnasieelever ska få möjligheten att ändra det gymnasieval som de gjorde i januari. Först i slutet av juli skickas det definitiva antagningsbeskedet ut och det är då som eleverna får då reda på vilket program och skola som de kommit in på.

- Vi är glada för alla dom elever som söker till oss men vi har goda möjligheter att ta emot ännu fler, avslutar Petra Björk. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten