2018-05-07 08:01Pressmeddelande

Hitta ut till smultronställen i Skara kommun

null

Vår natur är full av grönskande överraskningar och fina platser. Nu lanserar kommunen en guide som ska hjälpa invånare och turister att hitta ut i naturen. 

Många Skarabor känner inte till vilka naturrikedomar som ryms i kommunen. Guiden Hitta ut har tillkommit för att visa på de natur- och kulturmiljöer som finns i och runt Skara, både de mer kända men också de okända. Här finns exempelvis det Sverigeunika kamelandskapet i Valle, med sina sagolika kullar, sjöar och sällsynta växtrikedom. Det är ett lite utspritt område som kan vara svårt att hitta in i, särskilt för nya kommuninvånare. Även gamla Skarabor kan hitta nya pärlor. De utvalda platserna i guiden kan vara allt från lättillgängliga till lite mer utmanade, men tanken är att det ska finnas något som passar alla.

I guiden beskrivs bland annat Ore backar, Ramaklev och Rösjö mosse, tre platser av helt olika karaktär.

- Jag tror och hoppas att Skaraborna är stolta över all den fina natur vi har i Skara kommun. Många kan nog bli förvånade över att det finns så många fina smultronställen värda att uppleva i kommunen. Vi hoppas att naturguiden gör att både Skarabor och besökande blir sugna att besöka platserna i verkligheten, säger miljöstrateg Abbe Sahli.

Syftet med att samla 26 smultronställen i en och samma guide är att kommuninvånarna ska få inspiration till fler natur- och kulturupplevelser. Detta i sin tur kan bygga naturkänsla, kunskap, hälsa och livskvalitet, som lägger grunden för ett långsiktigt naturvårdsarbete. Genom att lyfta fram naturen kan också besökare uppmuntras till att stanna längre i kommunen och upptäcka mer.

Texten är skriven av biologen Anna Froster, som har jobbat med naturvärdesinventeringar av skog och våtmarker och nu frilansar som journalist, författare och biolog.

Lansering under Vallehelgen

Guiden kommer att finnas till försäljning i Vallehelgen, på samlingsutställningen i Mellomgården, Norra Lundby. Den kommer också att finnas för försäljning på Familjemässan på Vilan den 2 juni samt på turistbyrån (20,-).

Kontaktperson

Abbe Sahli, miljöstrateg
Telefon 0511-321 67
abbe.sahli@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten