2018-06-05 08:00Pressmeddelande

Historiska detaljer samsas med framtidens behov i Djäknehuset

null

Hösten 2019 ska stadshuset i Skara stå färdigt. Gruppen som arbetar med stadshuset har under projektets gång lärt känna Djäknehuset väl. Många förändringar har skett genom årtionden och flera lager färg har hunnit komma och gå i skolans salar. En i arbetsgruppen är stadsarkitekten Anders Kyrkander, med uppdrag att se på projektet med en arkitekts glasögon.

– Det är ett fantastiskt hus och faktiskt det första läroverket i sitt slag i Sverige. Djäknehuset har fått stå modell för många andra skolor i Sverige, med korridorer som vetter mot norr och salar mot söder. Det var ett toppmodernt projekt med ångburen centralvärme och detaljer i det på 1870-talet nya och spännande materialet betong. Det är många delar i ett sådant här projekt, allt ifrån att ventilationen ska fungera till att kontaktcentret ska bli funktionellt med passande inredningsdetaljer till hur vi jobbar med ljud i ett hus med högt i tak, säger Anders.

Huset stod klart 1871 efter arkitekten Helgo Zettervalls ritningar. I nygotisk stil harmonierar huset stilmässigt med domkyrkan mittemot. I april 1941 brann hela den västra vinden och taklaget. En del av gaveln mot torget och Järnvägsgatan rasade då. Efter att branden blivit släckt reparerades huset så omsorgsfullt att det idag inte går att se skadornas omfattning från utsidan.

Golvet i aulan har blivit omlagt flera gånger, nya takkupor har kommit till och trappräcket i det stora trapphuset har både höjts och förtätats för att klara nya byggnadskrav. Trepassmotiven i fönstren var under lång tid dolda på grund av ett nyare lägre innertak. I stadshuset ska de små runda fönstren synas från insidan igen.

– Vi försöker i den mån det är möjligt att restaurera detaljer i huset som genom åren har blivit sönderrenoverade eller dolts. Det är flera detaljer i huset som försvunnit – som texten ovanför ingången till korridorerna – och andra som vi uppenbart vill lyfta fram igen nu när delar av huset blir öppet för allmänheten. Det är en balansgång mellan att behålla det gamla och samtidigt få ett modernt och fungerande stadshus med alla verksamheter som ska in, avslutar Anders.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten