2019-02-27 13:31Pressmeddelande

Hemtjänstpersonal ska hjälpa räddningstjänsten

null

Hemtjänstens kvälls- och nattpersonal i Skara har utbildats för att kunna bistå räddningstjänsten med akutuppdrag som hjärtstopp, olyckor och mindre bränder.

- Målet är att effektivisera kommunens resurser och snabbare nå de drabbade, säger Ola Jakobsson, stabsbrandmästare Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Från och med 1 mars kan hemtjänsten som jobbar kvälls- och nattetid åka ut på larm om till exempel trafikolyckor, bränder och hjärtstopp.

På den kommunala samordningscentralen i Falköping ser man vart hemtjänstens bilar befinner sig och de kan anropas för att komma först ut på plats vid larm. Mellan klockan 16-07 kommer alla larm som kommer in till räddningstjänsten även att kommuniceras ut via ett kommunikationssystem i hemtjänstens bilar. Bilarna har även utrustats med hjärtstartare och brandsläckare.

- Hemtjänsten har sitt uppdrag och deras uppdrag kommer alltid att gå i första hand. Men om de hör om ett larm som de är i närheten av kan deras insats vara avgörande och ytterst betydelsefull för händelseutvecklingen, fortsätter Ola.

Ett gemensamt utbyte

Under fem tillfällen har hemtjänst och räddningstjänst träffats för att etablera kontakt och utbyta kunskaper och erfarenheter. Carina Holmberg i hemtjänsten framhäver ytterligare fördelar med samarbetet.

- Det känns bra men framförallt tryggt. Vi är ute på vägarna året runt och om vi exempelvis skulle köra fast eller av andra orsaker inte komma fram till våra brukare kan samordningscentralen hjälpa oss, säger Carina.

Det finns flera fördelar med att samordna kommunala resurser och man hoppas att samarbetsprojektet ska leda till ökad trygghet och säkerhet hos Skaraborna.

- Samarbetet innebär inga neddragningar eller andra förändringar inom räddningstjänsten. Hemtjänsten är bara en förstärkning. Men i vissa situationer kan vi vinna viktiga minuter genom att de är närmre en olycksplats än oss, avslutar Ola. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten