2017-12-13 12:25Pressmeddelande

Hemlös behöver inte betyda ett liv på gatan

Skara kommun har 72 personer som lever i hemlöshet. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen gjort. Men att vara hemlös behöver inte betyda att personen lever på gatan.

Under omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 12 december informerades det om den kartläggning som Socialstyrelsen gjort om hemlöshet. Kartläggningen bygger på uppgifter från kommuner, landsting och andra frivilligorganisationer visar att Skara kommun vecka 14 hade kännedom om 72 stycken personer i hemlöshet. Att vara hemlös behöver inte betyda att personer lever på gatan utan kan bland annat innebära att personen har ett tillfälligt boende på ett vandrarhem eller är placerad på institution.

-I den undersökning som gjorts har kommuner fått svara på frågor som delar in hemlöshet i fyra kategorier. I Skara har vi god kännedom om de personer som lever i någon form av hemlöshet, förklarar Pernilla Magnusson förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i Skara kommun.

Undersökningen visar att antalet akut hemlösa, det vill säga personer som lever i mycket tillfälliga boendelösningar, är lägre i Skara än inom andra kommuner i Skaraborg. Likaså personer som av olika anledningar är placerade på institution eller inom Kriminalvården. I Skara kommun arbetar socialtjänsten med andrahandskontrakt för att underlätta för personers inträde på bostadsmarknaden. I undersökningen uppgår den kategorin till 38 personer och det är också detta som till störst del påverkat Skaras siffror. Det har sedan länge varit känt för socialtjänstens personal att det är trångt på bostadsmarknaden för de målgrupper vi arbetar med.

Kontaktpersoner

Michael Karlsson (S)
Ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 070 626 93 69

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef, omsorgsförvaltningen 
Direkttelefon 0511-323 53


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten