2020-03-13 14:34Pressmeddelande

Gymnasielever löser matteproblem från arbetslivet

null

Vilken kontantinsats krävs för att få ett bolån? Hur hittar man koordinater utifrån en startpunkt? Hur stor lönekostnad har ett företag? Hur vet man dropptakt för ett dropp. Den typen av problem fick elever i årskurs ett på Katedralskolan lösa för att få en inblick i hur matematik används i olika yrken.

– Med mattetal från arbetslivet vill vi ge våra elever en bättre förståelse för varför matte behövs i arbetslivet. Det är bra för eleverna att inte bara höra oss lärare berätta och de ökar deras motivation när de märker att matte används i flera olika sorters yrken, säger Joakim Petersson lärare på Katedralskolan.

Pär Nershed har startat organisationen Smartmatte och är inbjuden till skolan för att visa upp hur matematik används i yrkeslivet. Med sig har han flera lokala företag som ska låta eleverna lösa matematiska problem som de stöter på i sin vardag.

– Tanken är att uppgifterna som är tagna direkt från arbetslivet ska ge förståelse, stimulera och motivera eleverna på ett annat sätt än vad en mattebok kan göra. Jag hade själv svårt med matte i skolan så jag ville hjälpa andra som också har det. Men det här ska inte ersätta den vanliga undervisningen, den är bara ett roligt komplement, säger Pär Nershed, grundare av Smartmatte.

Workshop med elever

De dryga 70 eleverna som deltog under förmiddagen delades in i mindre grupper. I ungefär en halvtimma fick eleverna lösa 2-3 matteuppgifter från arbetslivet med stöd och coaching från en representant från ett lokalt företag eller en kommunal tjänsteman. Fredagens mattelektion hölls bland annat av Sara Vilén från Elos Medtech

– Det var roligt och spännande att se hur matte används ute i arbetslivet. Jag tror att detta är jättebra sätt att inspirera oss ungdomar då matteundervisningen lätt kan bli lite enformig, säger elever från Samhällsprogrammet.

Samverkan skola och arbetsliv

Istället för de vanliga mattetalen fick eleverna under förmiddagen lösa frågor som Vilken kontantinsats krävs för att få ett bolån, hur hittar man koordinater utifrån en punkt. Hur stor lönekostnad har ett företag? Hur vet man dropptakt för ett dropp? Företagen som hjälpte till med detta var Sparbanken Skaraborg, Elos Medtech, Sjuksköterskor, samt Skara kommun.

– Förmiddagen har varit mycket givande. Jag tror verkligen på att visa på konkreta exempel från arbetslivet för att få våra ungdomar att förstå vikten av matteundervisningen inför kommande yrkesliv, avslutar Joakim. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten