2018-01-25 16:13Pressmeddelande

Guide ska hjälpa företag och organisationer att minska sjuktalen ytterligare

null

Sjuktalen är på väg ner. På ett år har de dalat generellt i vårt arbetsmarknadsområde och särskilt märkbart är det i Skara kommun som organisation. Projektet Hållbart yrkesliv lanserar nu en nedladdningsbar guide som praktisk hjälp för arbetsgivare och medarbetare att sträva mot ett långsiktigt hållbart yrkesliv.

Sjuktalen minskar

Sjuktalen sjunker rejält och särskilt märks det i Skara kommun som organisation. På ett år har sjuktalen minskat ner till 14,3 dagar (december 2017). Det innebär att kommunens verksamheter ökar sina möjligheter att förbättra leveransen till invånarna.

För att sätta fokus på ohälsotalen skapades under 2016 ett samarbetsprojekt med en rad aktörer. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Avonova, Västra Götalands-regionen, Samordningsförbundet och Bräcke diakoni har tillsammans med kommun och näringsliv samarbetat kring rutiner och förhållningssätt som ska underlätta. Tidiga, konkreta insatser görs för personer som riskerar sjukskrivning. Mer och mer har arbetet också inriktats på hälsofrämjande insatser. En gemensam handlingskraftig kultur behövs för att bygga det hållbara yrkeslivet.

Guiden bygger på erfarenheter från nätverksträffar och arbetsplatsbesök

Ledare och chefer i näringsliv och kommun har deltagit i en serie nätverksträffar med workshop. 600-700 medarbetare har deltagit i arbetsplatsträffar där frågor kring hälsa och sjukskrivningar tagits upp. Utifrån dessa erfarenheter har en guide tagits fram som berör ämnena sjukdom och arbetsförmåga och den friska arbetsplatsen. Guiden är redan nu nedladdningsbar på nätet och kommer att kompletteras med ett konkret arbetsmaterial som ska vara inspirerande och kompetenshöjande.

Fortsatt fokus på frågorna

- Arbetet har skapat ett engagemang om de här frågorna och medvetenheten om sjukskrivningsprocessen har ökat hos både medarbetare och chefer. Det är också mycket glädjande att sjuktalen har minskat i kommunen under det gångna året, säger personalchef Kjell-Ove Karlsson.

När projektet avslutas tar kommunens HR-avdelning över ansvaret för att frågorna hålls levande under hela 2018 och 2019.


Kontaktpersoner

Kjell-Ove Karlsson
Personalchef
Telefon 0511-320 25
kjell-ove.karlsson@skara.se

Erica Boegård
Projektledare Hållbart yrkesliv
Telefon 073-429 73 08
erica-boegard@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten