2023-03-14 07:00Pressmeddelande

Gratis bad hela sommaren för alla i årskurs 6

Sommarlovet blir lite extra kul i år. Folkhälsorådet i Skara har beslutat att avsätta medel till sommarkort på Vilanbadet för samtliga elever i årskurs 6 i kommunen under sommaren 2023.

Fysisk aktivitet och förbättrad simkunnighet är prioriterade områden inom folkhälsan och bidrar även till en meningsfull fritid. I årskurs 6 är kunskapskravet för godkänt betyg i idrott att kunna simma 200 meter. Genom ett badkort på sommaren får unga en möjlighet att upprätthålla sin vattenvana och förhoppningsvis få ett ökat intresse för fortsatt vattenaktiviteter som bad, lek och simning, både som rekreation och som motionsform under lång tid framöver.

Folkhälsorådet beslutade på sitt möte i februari att avsätta 29 375 kronor till sommarkort på badet till samtliga elever i åk 6 i Skara kommun.

- Nu hoppas jag att många som får det här badkortet utnyttjar sommarlovet till att simma och bada för att känna sig trygg i vattnet och få god vattenvana, säger Gunilla Druve Jansson, ordförande i Folkhälsorådet i Skara.

Insatsen rimmar väl med de strategiska inriktningarna "Jämlika, jämställda och goda levnadsvanor och livsvillkor" och "Fullföljda studier- barn och unga ska ha förutsättningar till ett gott liv" som anges i Folkhälsostrategi 2021-2024 för Skara kommun.

 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Gunilla Druve Jansson
Kommunalråd (C)
Gunilla Druve Jansson