2018-12-05 11:17Pressmeddelande

Gör Skaraborgsgatan bra för alla

null

Skaraborgsgatan är ett av huvudstråken in i staden för bilister, busstrafik och annan yrkestrafik och måste ha god tillgänglighet. Men Skaraborgsgatan delar också av gångstråken och måste därför erbjuda säkra passager för oskyddade trafikanter. Gatan har blivit omdebatterad för sina så kallade chikaner, eller farthinder, i traditionella medier liksom i sociala medier. Pontus Düring, förvaltningschef för service och teknik berättar vad som hänt och hur vi går vidare och enar allas behov på Skaraborgsgatan.

Chikanerna kom upp som en åtgärd för att bättre kunna skydda de fotgängare och cyklister som måste korsa den vältrafikerade gatan. Totalt passerar tusentals fordon Skaraborgsgatan varje dag. Många boende rör sig över gatan mellan stadsdelarna Valhall och Hospitalsgården.

– Vi tittar just nu på hur vi ska åtgärda nuvarande chikaner för att skapa en bra passage för såväl trafiken som de oskyddade trafikanterna som korsar gatan. Det blev fel för trafiken första gången och det åtgärdade vi hjälpligt. Den här gången blev det fel igen för trafiken, men ett helt annat fel än första gången. Hur det kunde bli fel båda gångerna måste vi reda mera i, men vi tar till oss kritiken och kommer att säkerställa att det här inte ska kunna hända igen, säger Pontus Düring.

Löser det tillsammans

Skaraborgsgatans första farthinder med övergång för två år sedan kostade 381 000 kronor, men i det priset ingår inte bara själva farthindret utan även sittbänkar samt övrig gestaltning runt gångpassagen. I priset ingick även borttagandet och återställandet utav stenar som lossnade. Kostnaden för nuvarande ombyggnation är inte prissatt ännu:

– Kommunen och entreprenören för diskussion om kostnaden då slutleveransen inte är godkänd. För oss är det viktigt med ett bra samarbete med entreprenören och alla är eniga om att vi tillsammans ska lösa det, säger Pontus.

Karl-Gustav Bynke (L) ordförande för nämnden för service och teknik samt Jan-Olof Bohlin (M), andre vice ordförande i samma nämnd, är eniga med tjänstemännen; vi behöver tillsammans ta reda på vad som gått fel så att vi undviker likande fel i framtiden.

– Det är beklagligt att det blivit fel två gånger. Syftet med chikanerna är att få ner hastigheten, så att invånarnas naturliga gångstråk blir säkrare. Vi förstår att det är bökigt för yrkestrafiken att passera farthindret samtidigt som raksträckan inbjuder till högre hastigheter och därför måste ha fysiska hinder. Givetvis inte så hindrande att man inte kan ta sig förbi med en lastbil eller buss. Vi jobbar nu vidare tillsammans så att vi kan lära oss någonting av det som hänt, konstaterar Karl-Gustav Bynke.

För mer information

Kontakta Pontus Düring, förvaltningschef för service och teknik, pontus.during@skara.se eller 0511-32234.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten