2022-05-16 15:32Pressmeddelande

Glädjande söksiffror för Katedralskolan

Omvalsperioden har nått sitt slut och årets söksiffror till höstens skolstart ser bättre ut än på flera år. Ett mycket glädjande besked för Katedralskolan som arbetat aktivt med att utveckla utbudet på skolan för att attrahera fler elever.

– Hela skolan har arbetat tillsammans för detta och det är extremt roligt att det gett resultat, säger Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan.

När omvalsperioden stängde hade Katedralskolan totalt 196 förstahandssökande vilket är 36 stycken fler sökande än föregående år och en ökning med 23 %. Program som fortsätter locka många nya elever till Katedralskolan är ekonomi och fordon- och transport. Ett program som gjort en ordentlig ökning i år är teknikprogrammet.

– Teknik är ett program som har haft relativt få sökande de senaste åren. Men i år har de hela 17 förstahandssökande. Detta är en ökning med 12 elever jämfört mot föregående år, fortsätter Petra.

Nya inriktningar lockar fler

Inför omvalsperioden släpptes nyheten om nya inriktningar på några av skolans program. Inriktningarna som startades upp var ekonomi-juridik och natur-samhäll.

– Vi ser hela tiden över vårt utbud och vi ska vara en skola i framkant med utbildningar anpassade efter efterfrågan. Det är glädjande att se att både natur och ekonomi ökat antalet förstahandssökande under omvalsperioden, säger Petra.

Två program som gjort en ordentlig uppryckning under omvalsperioden är försäljnings- och serviceprogrammet som gått från 3 förstahandssökande till 9 och estetiska programmet som ökat med 5 stycken och landar på 16 förstahandssökande.

– Katedralskolan har gjort ett enormt arbete med information under året. Resultatet ser vi nu! Skara ska vara stolta över sin fina gymnasieskola som har ett så brett och lockande utbud, säger Lotta Grönlund Plöen ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Elin Liljebäck Nilsson
Förvaltningschef (tillförordnad) Barn- och utbildningsförvaltningen
Elin Liljebäck Nilsson