2019-10-02 12:00Pressmeddelande

Ger människor förutsättningar att klara sig själva

null

Vi vet att det är viktigt för integreringen i samhället att människor får förutsättningar att klara sig själva. För att få en god start i Skara behöver vi främja delaktighet och snabba på etableringen av nysvenskar; att få ut människor i jobb eller utbildning. Skara kommun har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen för ett drygt ettårigt projekt som nu resulterar i en anställning av kommunvägledare. Skara har haft ett högt mottagande av nyanlända med anhöriga under de senaste åren och har hanterat deras frågor på olika förvaltningar i kommunen. Nu blir det en samordnad tjänst i den nya kommunvägledaren.

Den 1 oktober börjar Alice Dalali som kommunvägledare. Alice är flerspråkig och talar bland annat svenska och arabiska.

– Det är glädjande att Skara kommun ser hur viktigt det här arbetet är. Det är inte självklart att man som ny i Sverige förstår hur exempelvis föreningslivet fungerar. Eller hur man får kontakt med myndigheter. Alla har olika förutsättningar och det är knappast någon som förväntar sig att man ska kunna förstå det i ett land där man är helt ny och inte kan tala språket. Det viktigaste är att skapa förståelse för varandra, det underlättar om man kan prata på varandras språk då, säger Alice Dalali.

I sin roll som kommunvägledare ska Alice erbjuda vägledning och information om svenska myndigheter, kommunala förvaltningar, civilsamhället, föreningar, fritidsaktiviteter och arrangemang i kommunen. Hon ska också fungera som ett stöd för medborgarnas kontakter med myndigheter och utgår från kontaktcentret i stadshuset.

– Det är fantastiskt att Länsstyrelsen har beviljat de här projektpengarna som hjälper oss att tillgodose våra invånares behov av information och stöd, säger Peter Blom avdelningschef för kommunikation, kultur och fritid.

För mer information 

Kontakta Peter Blom, 0511-320 40.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten