2021-03-09 08:00Pressmeddelande

​Gemensamt grafiskt utseende när kommunerna i Västra Skaraborg samarbetar

null

Samarbetet mellan kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara blir alltmer omfattande. Nu har ett gemensamt grafiskt utseende tagits fram för gemensamt informationsmaterial för att förtydliga samarbetena för kommuninvånarna i de sex kommunerna.

Samarbetet mellan kommunerna inom Västra Skaraborg (V6) blir alltmer omfattande. Ibland handlar det om verksamheter i två eller tre kommuner som går ihop, ibland är det samarbeten mellan alla sex kommunerna. Hela tiden utreds om nya verksamhetsområden kan vara aktuella att samarbeta inom V6; dels för att öka kvaliteten på tjänsterna för kommuninvånarna, dels för att samarbeta om personella resurser och kompetens, men också för att alls ha möjlighet att erbjuda kommuninvånarna vissa tjänster.

Frågan hur det kommungemensamma informationsmaterialet ska se ut i dessa olika konstellationer har blivit alltmer aktuell. Därför har det nu tagits fram en grafisk profil för samtliga kommunsamarbeten inom V6.

Kommunernas respektive grafiska utseende kommer att fortsätta användas i de allra flesta fall. Det nya V6-utseendet ska endast användas för informationsmaterial som gäller verksamhetsområden där det finns ett samarbete mellan kommunerna. Exempel på sådana verksamhetsområden är energi- och klimatrådgivning, överförmynderi, miljö- och hälsa, upphandling och bibliotek.

Fram tills nu har antingen en av kommunernas grafiska utseende använts eller så har nya utseenden med kommunernas logotyper skapats efterhand nya samarbeten har uppkommit.

– Vi vill genom ett gemensamt grafiskt utseende förtydliga att kommunerna samarbetar och skapa en enhetlighet och igenkänning för samarbeten där den egna hemkommunen ingår, säger Edith Rudström, kommunikationsstrateg i Skara kommun.

Inga loggor, bara text

Grundtanken med profilen är att den ska vara enkel och flexibel att använda oavsett om det är ett samarbete mellan två, tre, fyra, fem eller alla sex kommuner.

– Därför kommer inga logotyper att användas, utan istället har vi valt en tydlig textbaserad avsändare som är enkel att lägga till eller ta bort kommunnamn ifrån - Ett samarbete mellan kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara, säger Charlotta Lövgren, kommunikationsstrateg i Götene kommun.

En orange huvudfärg, som skiljer sig från respektive kommuns grafiska utseende, har också valts för att tydligt visa att detta är ett samarbete och inte en enskild kommun som äger verksamheten.

Då använder vi den gemensamma profilen

När kommer V6-utseendet användas?

Den V6-gemensamma grafiska profilen ska användas när:

  • Informationen inte är kommunspecifik utan gemensam för två eller fler kommuner.
  • Vi tydligt vill visa att den kommunala verksamheten ingår i samverkan med andra kommuner.

När kommer respektive kommuns grafiska utseende användas?

Respektive kommuns grafiska profil ska användas när:

  • Informationen är kommunspecifik, alltså endast rör en kommun
  • Vi tydligt vill visa att det är en specifik kommun som är avsändare

Så här kommer informationsmaterialet från V6 se ut

Här är några exempel på hur olika informationsmaterial från våra samverkande verksamheter kommer att se ut:

 

För mer information

Kontakta Edith Rudström, edith.rudstrom@skara.se tfn 0511-321 98 eller Charlotta Lövgren, charlotta.lovgren@gotene.se tfn 0511-38 00 47


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten