2018-05-24 13:57Pressmeddelande

Gemensam verksamhetsutveckling- från samtal till framgångsrik samverkan

null

Skara tillsammans med fem andra kommuner i Skaraborg utvecklar tillsammans verksamheterna inom vård, omsorg och socialtjänst. Samarbetet har sitt ursprung i en gemensam IT-infrastruktur. Idag sker samverkan ur ett verksamhetsperspektiv. Nu är delar av samverkansgruppen inbjudna till att föreläsa på den nationella konferensen ”Offentliga rummet”.

År 2005 bilades kommunalförbundet Göliska IT. Detta genom att Skara, Lidköping och Götene slog samman sina IT-avdelningar. Fram till idag har även Essunga, Grästorp och Vara anslutit sig. I och med sammanslagningen föddes idén om att börja samverka kring verksamhetsutveckling inom vård, omsorg och socialtjänst.

”Från början fanns inga tankar på att samverkan men i och med den gemensamma IT-infrastrukturen och att vi delar samma verksamhetssystem väcktes tankarna. Våra möten har gått från att vara forum för erfarenhetsutbyte till att vara en operativ arbetsgrupp, förklarar Åse Gustafsson verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen i Skara kommun.”

Gruppens första möten bestod till stor del av att diskutera utmaningar och byta erfarenheter men man satte också målbilden om en gemensam upphandling av nytt verksamhetssystem. Målbilden uppfylldes och ett gemensamt avtal slöts.

I och med samverkan uppstod nya och utökade behov och det blev svårt att få allas behov tillgodosedda. Mötena gick mellan att diskutera system till att tänka utveckling och digitalisering. En ny målbild sattes upp för att få ett bättre driv i arbetet och lägga frågorna på rätt nivå. För att detta skulle vara möjligt och för att tillgodose allas behov definierades tre grupper som fick tydliga uppdrag och rollbeskrivningar. Idag finns det tre olika samverkansgrupper. En grupp för förvaltningarnas systemförvaltare, en grupp för personer som arbetar med digitaliseringsfrågor på förvaltningsnivå och en grupp där samtliga förvaltningschefer inom vård, omsorg och socialtjänst i de sex kommunerna deltar.

”I och med att vi börjat samverka har kommunerna minskat sitt användande av konsulttimmar, vi genomför gemensamma upphandlingar och vi kompetensutvecklar varandra. Våra ledord är att stärka varje enskild kommun och stärka vår gemensamma samverkan, säger Lotta Fredriksson
IT-utvecklare på förvaltningen social och arbetsmarknad i Lidköpings kommun.”

Resan till där man är idag varit lång, krävande men extremt värdefull. Några av nycklarna till framgång har varit tydliga gemensamma målbilder och närheten till förvaltningscheferna.

Åse Gustafsson och Lotta Fredriksson är de två från samverkansgruppen som åker till Göteborg och föreläser om utmaningar, erfarenheter men framförallt framgångar med samverkan. Konferensen ”Offentliga rummet” är en mötesplats som ger förutsättningar för att tillsammans skapa en smartare välfärd. Den riktar sig till de som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitaliseringen. Årets upplaga går av stapeln i Göteborg 23-25 maj.

Kontaktuppgifter

Åse Gustafsson
Verksamhetsutvecklare, Skara kommun
Telefon: 0511- 326 63

Lotta Fredriksson
IT-utvecklare, Lidköpings kommun 
Telefon: 0510-77 04 56


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten