2018-02-15 16:34Pressmeddelande

Frukostföreläsningar ska ge koll på systemen

null

Nu ska företag och fastighetsägare få upp ögonen för hur mycket det egentligen finns att tjäna på energieffektivisering. Energicoachen Thomas Skagenborg satsar på frukostföreläsningar på fyra orter för att belysa frågorna. Totalt nio föreläsningar genomförs inom belysning, ventilation och tryckluft.

Tre föreläsare har engagerats för att tala om hur ny teknik, bättre rutiner och smartare placering kan minska energiåtgången till ett minimum.

- Belysning och ventilation är något som alla har och kan förhålla sig till och de som använder tryckluft kan spara riktigt stora pengar på att ha koll på sitt system, säger Thomas Skagenborg.


Rätt placerad belysning ger stora besparingar

Föreläsningen om belysning genomförs av Annki Berg, Ljusa idéer och berör utbyte, placering, styrning och arbetsmiljö. Efter ombyggnader i en verksamhet kan den nuvarande belysningen vara helt fel placerad för att göra någon nytta. Om man ser över placeringen kan det faktiskt innebära bättre arbetsplatsbelysning även om man minskar belysningsstyrkan totalt. Görs allt rätt kan man minska sin förbrukning med 90 %.

Bra rutiner minskar värmeförluster och luftläckor

Mats Gustavsson, Hifab föreläser om var förlusterna är inom tryckluft och vikten av att ha bra läcksökningsrutiner. Så lite som 5 % av insatt energi kan komma fram till tryckluftsmaskinerna. Förluster sker dels i själva kompressorn genom värmeförluster. Värmen kan återvinnas för att värma lokaler eller varmvatten. Den andra stora biten är luftläckor i själva systemet. En liten läcka kan kosta tusentals kronor per år om kompressorn står på dygnet runt.

Ny styrning förbättrar ventilationen

Nils Spets, Swegon föreläser om ventilationssystem och förtjänsten med ny teknik, styrning, och återvinning. En gammal ventilation har förluster i flera led. Det kan vara drivremförluster, elmotorförluster och ineffektiva fläktvingar. Även här kan ändrad verksamhet påverka hur ventilationssystemet fungerar. Systemet kan ha byggts ut eller minskats utan att ta hänsyn till luftflöden och verkningsgraden på elmotorer. En modern styrning kan göra att flödet i ett tomt rum minskas till ett minimum och innebär därmed minskade energiförluster.

Tvåårigt energicoachprogram riktar sig till näringsidkare

Energicoachprogrammet pågår från 2017 till 2019 och vänder sig till företag med en total energiförbrukning under 300 MWh per år, men föreläsningarna är öppna för alla företag och fastighetsägare i Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara.

Frukostmöten anordnas i Grästorps konserthus (26/2, 19/3, 26/3), på Lumber & Karle i Kvänum (27/2, 20/3, 27/3), Rosers i Skara (28/2, Jula Hotell, Skara (21/3) samt på Arena Bowl Götene (28/3).

Kontaktperson

Thomas Skagenborg
Energicoach i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara kommuner
Telefon;: 0511-325 54

E-post: thomas.skagenborg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten