2018-11-23 15:27Pressmeddelande

Framtidsfokus när sex kommuner samarbetar om digitalisering

null

Digitalisering handlar om förändrade arbetssätt, inte om teknik. Det är utgångspunkten för det samarbete som nu bedrivs i kommunerna i det s.k. V6-samarbetet. På en digitaliseringsdag i Skara den 23 november träffades kommunernas ledningsgrupper och It-ansvariga tjänstemän till inspiration och erfarenhetsutbyte inför de stora förändringar som stundar framöver.

Samarbetet mellan de s.k. V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har tagit god fart på flera områden. I veckan trädde en gemensam organisation för bibliotekstjänster i kraft. Gemensam ärendehantering vid bygglov och miljöärenden är under utveckling.

Nya tjänster i januari 2019

Samtidigt installeras just nu en helt ny plattform för kommunernas e-tjänster. Från och med januari 2019 kommer invånare att få nya möjligheter att sköta sina ärenden i kommunerna genom utökade e-tjänster, något som kommer att ge ökad service och tillgänglighet. De första e-tjänster som flyttas över blir Anmälan av småhustomt och synpunktshantering. Blanketter som idag finns byts successivt ut till e-tjänster. Medborgarna kommer också att få en bättre överblick av sina ärenden på ”Mina sidor”.

Vid en gemensam digitaliseringsdag den 23 november i Skara låg fokus på framtiden för de deltagande kommunernas ledningsgrupper och It-ansvariga tjänstemän. Dagen bjöd också på inspiration och erfarenhetsutbyte inför de förändringar som blir följden av en allt snabbare samhällsutveckling och ökade förväntningar på tillgänglighet.

- Genom samverkan och samarbete gör vi det möjligt, säger Mattias Olerot, e-strateg i Skara kommun.

Digitaliseringsdagen anordnas av IT-strategerna i V6-kommunerna.

Kontaktperson

Peter Blom
Kommunikationschef
Telefon 0511-32040
E-post: peter.blom@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten