2020-02-26 14:24Pressmeddelande

Framgångsrikt arbete för studiero och trygg miljö på Gällkvistskolan

null

Gällkvistskolan har kommit i mål med ett grundligt arbete som gjorts för att öka tryggheten och förbättra studieron på skolan och Skolinspektionen är nöjd med resultatet.

Var tredje år genomför Skolinspektionen en granskning av Sveriges skolor och dess huvudmän. Granskningen görs för att alla elever i Sverige ska få samma förutsättningar att uppnå sina mål.

Vid den senaste granskningen av Skara kommun 2017 valde Skolinspektionen ut Gällkvistskolan för granskning. Inspektionen resulterade i att skolan uppmanades att arbeta med två områden. Det ena området var särskilt stöd till elever och det andra gällde trygghet och studiero. Området särskilt stöd var snabbt avhjälpt. Men området som handlade om trygghet och studiero har tagit längre tid att åtgärda. Ända sedan skolinspektionens första besök på Gällkvistskolan har arbetet pågått med att skapa trygghet och studiero. Tre år senare kan man konstatera att man har lyckats.

- Gällkvistskolan har gjort en fantastisk resa. Det känns väldigt skönt att Skolinspektionen vid sitt slutbesök ser att alla åtgärder som vidtagits har gett resultat. Beskedet är inte oväntat, men inte desto mindre välkommet, säger Lotta Grönlund Plöen.

Alla pusselbitar på plats

Att förändra beteenden och attityder tar tid. Med hjälp av rastpedagoger, trygghetsenkäter, trygghetsråd och ronder har man kommit vidare. Allting följs upp kontinuerligt och utvärderas bland personal och elever. Skolan har sedan starten varit noga med att involvera föräldrarna i arbetet.

Gällkvistskolan är med i ett projekt kallat Fullföljda studier. Inför skolstart hösten 2019 satte skolan upp tre sociala regler som var enkla för alla att förstå:

  • Alla får vara med 
  • Stopp - vilket betyder att man ska sluta.
  • Inget barn bestämmer över ett annat barn

Eftersom alla på skolan var med i detta blev det en gemensam grund att stå på och det har gett resultat. Gällkvistskolan har också valts ut att ingå i ett nationellt projekt som heter Samverkan i bästa skolan. Ytterligare en pusselbit som föll på plats var att alla funktioner i Elevhälsan nu är på plats.

- Det är en ansats för hela skolan och en kraft som leder till utveckling då den drivs tillsammans systematiskt. Vi har gjort detta ihop. Det här arbetet har stärkt oss. Tillsammans är vi starka och stolta över vår skola, säger rektor Marie Tell

Skolinspektionens nästa ordinarie granskning i Skara kommun infaller i slutet av mars i år. Då kommer någon annan skola att väljas ut för inspektion.

Kontaktpersoner

Marie Tell, rektor Telefon 0511-322 50

E-post: marie.tell@skara.se

Joakim Smedberg, rektor

Telefon 0511-329 72

E-post: joakim.smedberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten