2017-11-02 13:00Pressmeddelande

Förvaltningschef lämnar sitt uppdrag

null

Idag har Lars Lundgren valt att lämna sitt uppdrag som förvaltningschef på kultur och fritidsförvaltningen i Skara kommun.

Under hösten 2017 har Skara kommun genomfört en intern analys av ledarskapet och arbetsmiljön på kultur och fritidsförvaltningen. Bakgrunden är en skrivelse från fackförbundet DIK till kommundirektör Gustaf Olsson angående den tidigare bibliotekschefens avslutade anställning. I skrivelsen framgår det att man vill veta vilka åtgärder kommunen planerar för att minimera risken att personal slutar på grund av förvaltningsledningen och att man efterlyser en hållbar arbetsmiljö för personalen på kultur och fritid.

- När situationen på kultur och fritid blev känd för mig valde jag att starta en intern analys för att få en tydlig bild över situationen. Vårt fokus har varit att ta reda på hur medarbetarna upplever ledarskapet på förvaltningen och hur deras arbetsmiljö är, säger Gustaf Olsson kommundirektör i Skara kommun.

Under analysen har förvaltningschefen och nio av hans närmaste medarbetare intervjuats. Analysen visar att det finns delade meningar vad gäller styrning och ledning samt att förtroendet mellan ledning och delar av personalorganisationen sviktar.

- Jag tror att Lars val att gå vidare i sin karriär är det bästa, både för honom och för organisationen. Han har arbetat inom Skara kommun i drygt två år och under den tiden har han gjort mycket för att berika kulturlivet i Skara kommun. Vi kommer att sakna Lars stora engagemang för kulturfrågor och hans kreativitet och kunskap inom detta område.
Vi önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger Gustaf Olsson

Lars Lundgren avslutar sin anställning i Skara kommun den 31 december. Fram till dess ska han slutföra vissa påbörjade uppdrag.

Vid eventuella frågor kontakta kommundirektör Gustaf Olsson på gustaf.olsson@skara.se eller 0511-324 27.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten