2018-07-30 09:00Pressmeddelande

Fortsatt högtryck på elbilsfronten – sök bidrag till laddplatser

null

Trots införande av de nya bonus- malusreglerna har inte försäljningen av elfordon mattas av i vår. Antalet personbilar med någon form av eldrift ökar stadigt i Sverige, och västra Skaraborg ligger väl med i utvecklingen. På lokal nivå ligger fortfarande Skara i topp gällande nyregistrering av elfordon. Utbudet av elfordon ökar dessutom snabbt. De flesta stora biltillverkare i världen har aviserat en mängd nya modeller för ren eldrift till 2020.

Totalt fanns vid utgången av maj 2018 123 949 registrerade personbilar med eldrift varav 14 054 var rena elbilar, 64 210 elhybrider och 45 685 laddhybrider. Elbilar utgör nu 2,5 procent av registrerade bilar i trafik.

Från 1 juli införs det nya Bonus Malus systemet som premierar bilar med låga utsläpp. Rena elbilar får en höjd premie till 60 000 kr mot i dag 40 000 kr. Vikten av att kolla upp och jämföra innan bilköp eller leasing blir allt viktigare och många bensin-dieselbilar kommer bli betydligt dyrare att äga.

- En elbil är mycket dyrare i inköp men med mindre underhållskostnader och låga bränslekostnader kan det bli en bra affär på sikt. Tillverkar man dessutom bränslet med egna solceller blir det en ännu bättre affär, säger Camilla Funke energi- och klimatrådgivare.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur är en viktig fråga för att fler skall våga köpa en laddbar elbil. Det finns drygt 5 200 publika laddplatser i Sverige varav drygt 13 procent finns i Västra Götaland. Dessa kan man hitta via nätet eller i appen uppladdning.nu.

Från första februari 2018 kan privatpersoner få upp till 10 000 kr i bidrag till hemmaladdare för elbilar. Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag kan sedan tidigare få upp till 50 procent av kostnaden för en laddplats betald via klimatklivet.

Genom att installera laddplatser för elbilar kan fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar bidra till omställningen av landets bilpark. Laddning över natten i anslutning till bostaden blir troligen det viktigaste sättet att förse elbilarna med drivmedel framöver.

Vilka elbilar och laddhybrider som finns tillgängliga på den Svenska marknaden hittar du på miljofordon.se

För mer information kontakta:

Thomas Skagenborg

Energi- och klimatrådgivare
Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara

Tel: 0707- 39 52 84 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten