2017-12-08 08:00Pressmeddelande

Förslag om att verksamhetschef kommer tillbaka i ny roll

För drygt en månad sedan beslutade förvaltningschef Jonny Palmkvist att utreda organisation, strukturer och relationer på Katedralskolan i Skara. I samband med detta beslutades också att verksamhetschefen Anette Almqvist inte skulle delta i genomlysningen av Katedralskolan. Nu är förslaget att hon erbjuds en ny central tjänst.

För drygt en vecka sedan beslutade barn- och utbildningsnämnden om en ny ledningsstruktur utan ”mellanchefsnivå”. I den nya organisationen ska förvaltningschef och en biträdande förvaltningschef leda förvaltningen och det finns då ett behov av ytterligare en chef över administration och elevhälsa.

- Mitt förslag är att Anette Almqvist ska ha den tjänsten. Anette har arbetat i Skara kommun i många år och känner till kommunen väl. Hon har en stor social förmåga, lång tid som ledare samterfarenhet som ansvarig för elevhälsoarbete. Detta gör henne till en viktig byggsten i den nya förvaltningsledningen, säger Jonny Palmkvist, förvaltningschef på barn-och utbildning i Skara kommun.

Rollen som chef ”stöd och elevhälsa” blir en av tre centralt placerade chefer förutom förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. Det innebär en nyckelroll för att samordna kontakter såväl internt som externt men också att utveckla administrationen och elevhälsoarbetet.

Under tisdagen informerades berörd personal om förslaget att Anette Almqvist erbjuds tjänsten som chef över administration och elevhälsa. Igår fick de fackliga organisationerna i information i samband med central samverkan och den 14 december är det förhandling.

Kontaktpersoner:
Jonny Palmkvist,
Förvaltningschef barn- och utbildning
Telefon 072-160 31 94


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten