2021-04-01 11:05Pressmeddelande

Förskolan Millan stänger fram till 12 april

null

För några dagar sedan togs beslut om en kortare stängning av förskolan på grund av bekräftade fall av Covid-19. Ett intensivt arbete inleddes direkt för att begränsa smittan. Men utbrottet på förskolan, den höga samhällsspridningen och den karenstid som föreskrivs för smittspridning gör att stängningen förlängs.

Rektor har varit i kontakt med smittskydd och vårdcentral utifrån beslut om stängning och det var samstämmighet i frågan om att stänga förskolan tillfälligt.

- Vi har arbetat intensivt med att säkerställa säkerheten för medarbetare, barn och vårdnadshavare men detta är bästa lösningen just nu. Vi måste alla göra vad vi kan för att förhindra spridningen av nya varianter av viruset som nu också drabbar yngre åldersgrupper, säger rektor Freja Lindahl.

Den 12 april har det gått 10 karensdagar sedan bekräftade fall. Då beräknas förskolan Millan att åter kunna öppna.

Kommunen uppmanar alla invånare att fortsätta följa rekommendationerna och de skärpta råden i Västra Götaland. Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Kontaktperson
Freja Lindahl
Rektor för förskolorna Lindängen, Millan, Ving & DBV
Tel direkt 0511-320 90
Freja.Lindahl@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten