2020-11-03 14:16Pressmeddelande

Forskare har fått upp ögonen för samlingarna i Skara

null

Att Gamla biblioteket i Skara är rena rama skattkistan kanske inte är så allmänt känt, men i forskarvärlden har man fått upp ögonen för allt det intressanta man kan hitta i samlingarna. Mycket är digitaliserat sedan tidigare men nu ska även kartor, brev, porträtt och handskrivna noter in den nationella databasen Alvin.

Bibliotekets samlingar har sina rötter i medeltiden och här finns också Sveriges äldsta bok, Skaramissalet, som är nästan 900 år. Utöver inbundna böcker finns det olika typer av handskrifter, brev, noter, kartor och en hel porträttsamling. En hel del har digitaliserats sedan tidigare. Nu kommer nästa steg och det är att lägga in allt i det nationella registret Alvin. Projektet inleddes vid årsskiftet och är ett samarbete med Uppsala Universitetsbibliotek, som står för utbildning för bibliotekspersonalen i Skara.

- I år har utbildningar getts via webben av naturliga skäl, säger kulturutvecklare Johan Frick som är i full gång att lägga in porträttarkivet i Alvin. Det är ett tidsödande arbete, men vinsten är att Gamla biblioteket blir öppet och tillgängligt på ett helt nytt sätt, säger han.

I början av året hade forskaravdelningen på biblioteket i Skara besök från musikvetenskapliga institutionen på Uppsala Universitet. Papperskonservatorn Fanny Stenbeck har fotograferat och digitaliserat musikalier, det vill säga notskrifter och annat material som har med musik att göra, i ett projekt under ledning av musikprofessor Mattias Lundberg.

- Jättebra att vi kan få hjälp av musikforskare från Uppsala Universitet och att de är så intresserade av vårt material i Skara. Jag tycker att det är lite extra roligt, eftersom jag själv är musikvetare med examen från just Uppsala, säger Skaras kulturchef Åsa Veghed.

Internationella besök i Skara

Under förra veckan hade forskaravdelningen återigen besök från musikvetenskapen i Uppsala. Den finska forskaren Sanna Raninen som är knuten till Uppsalas digitaliseringsprojekt har också ett eget forskningsområde som handlar om musikaliers materiella kultur i Sverige och Finland främst från 1600-talet. Genom att studera innehållet och på vilket sätt en bok är skriven kan man förstå tillkomsthistorien, användningen och ägandeförhållanden och på det sättet skapa sig en större bild av ett historiskt sammanhang.

 -I allmänhet, och även i tidigare akademisk forskning, finns ganska lite kännedom om Sveriges och Finlands gemensamma skrivna historia, säger Sanna Raninen.

Det är ett mycket stort geografiskt område som har en gemensam historia på grund av stormaktstiden.

Sanna Raninen är mycket fascinerad över samlingarna i Skara och tycker att de är imponerande. Som exempel visar hon upp en bok som har tagit sig hela vägen från Finland till Skara och bevarats till våra dagar i bibliotekets arkiv. Det rör sig om ett väldigt stort geografiskt område som har en gemensam historia genom stormaktstiden.

Även andra nordiska forskare har visat intresse för samlingarna. I september fick biblioteket besök av universitetsbibliotekarien och bokhistorikern Steingrimur Jonsson, som inventerar och kartlägger all tryckt isländsk litteratur före år 1800. Med det menas både böcker tryckta på Island och böcker tryckta utomlands med isländskt innehåll. 

- I vårt arkiv fanns en handfull böcker som uppfyllde kriterierna. Steingrimur gjorde dessutom en spännande upptäckt, säger Johan Frick.

I en beskrivning av Island fanns en handskriven dedikation från engelsmannen Joseph Banks (1743-1820). Banks var en av sin tids främsta botaniker och forskningsresande. Han deltog exempelvis på James Cooks första upptäcksresa på skeppet Endeavour. En tidsenlig gravyr föreställande Joseph Banks finns också i bibliotekets stora skattkista och ingår i det material som nu läggs in i det nationella registret.

Kontaktperson

Åsa Veghed
Kulturchef
Telefon: O511-320 65
E-post: asa.veghed@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten