2022-04-22 14:20Pressmeddelande

Företagen fortsatt nöjda med Skara kommun – Skara kommun stiger i stor servicemätning

Drönarbild Skara

Sveriges kommuners och regioner (SKR) gör årligen en servicemätning av myndighetsutövningen bland Sveriges kommuner. Skara har genom åren legat högt och i den senaste mätningen för 2021 ökar Skaras kundnöjdhetsindex till 77 (2020: 75). Det innebär att Skara klättrar uppåt till ranking 57 (2020: 84) av de 198 kommuner som valt att delta i Sverige.

- Mätningen Insikt är ett av de redskap vi använder för att arbeta med att anpassa och förbättra våra tjänster. Sedan förra mätningen har vi arbetat mycket med att förbättra tillgängligheten och det är roligt när det märks, men framförallt är det roligt att se att vi ligger högt på samtliga serviceområden, säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg.

Sex myndighetsområden ingår i undersökningen: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I Skara får tillgänglighet högst omdöme, med ett index på 81. Samtliga serviceområden har ett index mellan 73-81.

Mycket högt omdöme för livsmedelskontroll
Bäst resultat får kommunens livsmedelskontroll med ett kundnöjdhetsindex på höga 85 vilket bedöms som mycket högt och ger Skara en rankning på plats 26 totalt i hela Sverige och plats 7 i Västra Götaland, och högst i Skaraborg. Här ökar man på samtliga bedömningspunkter men ligger högst på effektivitet, tillgänglighet och bemötande.

- Jätteroligt att vårt arbete uppskattas. Duktiga och erfarna inspektörer är en bidragande del till resultatet, säger Christina Marmolin, miljöchef i Skara kommun.

Bygglov får omdömet 77 (2020: 82) och markupplåtelse 74 (2020: 68). Resultat för serveringstillstånd, brandskydd och miljö- och hälsoskydd saknas i mätningen då svarsunderlaget var för litet under 2021.

Nästa steg är att analysera resultatet djupare och se vad de öppna svaren kan bidra med. Undersökningen är en av flera som görs för att ta pulsen på företagsklimatet. 

- Ett långsiktigt och omfattande arbete med att stärka Skaras attraktionskraft ger resultat. Vi ser att de företag som kommunen arbetar mot är nöjda med kommunens leverans. Otroligt roligt att vi också ser en positiv trend där nöjdheten ökar. Det här är jätteviktigt för Skara, och alla som bor och verkar här! Nu är det läge att kraftsamla och värna om den här trenden, så den kommande tillväxtstrategin, det beslutade befolkningsmålet och hela kommunens samlade satsningar på attraktionskraft är perfekta grundstenar att bygga på. Vi ska tillsammans fortsätta jobba mot vårt mål, att bli en kommun med ett näringslivsklimat i toppklass! säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Petterson.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom