2018-12-20 08:02Pressmeddelande

Fler rekommenderar Skara

null

Idag presenterar SCB årets medborgarundersökning. Undersökningen mäter attityder och upplevelser av att bo i Skara kommun. Undersökningen består av tre delar som tillsammans visar hur invånarna ser på kommunens verksamheter, möjligheten att påverka och ha insyn. Inom samtliga undersökta områden visar resultatet på en positiv trend. Undersökningen är ett av flera verktyg för att få en bild av hur invånarna ser på sin kommun.

Av de 1200 tillfrågade invånarna har många valt att svara (43 %) och svarsfrekvensen ligger över riksgenomsnittet (41 %).

– Jag vill rikta ett stort tack till alla de som har tagit sig tid att svara på medborgarundersökningen. Tack vare allas engagemang blir resultatet mer tillförlitligt och något att arbeta vidare utifrån, säger Ylva Petterson (M), kommunalråd.

Inom alla tre områden; Skara som plats att leva och bo på, upplevelsen av kommunens verksamheter och möjligheten till inflytande i kommunen, har resultatet blivit bättre jämfört med tidigare år. Många känner att de kan rekommendera Skara som en plats att bo och leva på till sina vänner och bekanta.

Kvinnorna känner sig tryggare

I resultatet visar det sig att kvinnorna känner sig tryggare i Skara, medan männen upplever sig något mindre trygga än för ett år sedan. Vad det beror på är för tidigt att säga.

– Vi har satsat mycket på trygghet och det är glädjande att se att kvinnorna känner sig mer trygga nu. Vi måste självklart titta på hur vi ska arbeta för att alla invånare ska känna trygghet i Skara, säger Ylva.

Fler är nöjda med verksamheter så som vatten och avlopp, räddningstjänst, idrotts- och motionsanläggningar och kultur.

– Det är uppmuntrande läsning att se att vi är på väg åt rätt håll och en kvittens på att vi arbetar i rätt riktning. Förändringar tar tid, men vi ser redan att det börjar ge positiva resultat för invånarna, säger Gustaf Olsson, kommundirektör.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten