2019-10-02 07:30Pressmeddelande

Fler nöjda med hemtjänst och särskilt boende

null

I fredags släpptes Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. I undersökningen har Skara kommuns hemvård och särskilt boende förbättrat sig sedan förra årets resultat i undersökningen.

– Vi ser att vi förbättrat oss på ett antal punkter och kommer nu att påbörja ett internt analysarbete inom respektive enhet, men även på övergripande nivå. Undersökningens resultat kommer att ligga till grund för respektive enhets utvecklingsarbete under det kommande året, säger Pernilla Magnusson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. På våren får alla över 65 år som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende en postenkät där de får svara på vad de tycker om sin äldreomsorg.

Inom särskilt boende har resultaten förbättrats eller är kvar på samma nivå inom många områden jämfört med föregående år. Man är fortsatt nöjd med möjligheten att komma ut utomhus, man känner sig trygg och är nöjdare med de sociala aktiviteterna jämfört med 2018. I undersökningen kommer det fram att man jämfört med 2018 är mindre nöjd med bemötandet och hur man tar hänsyn till personliga åsikter och önskemål.

– Grunden i detta är alltid hur vi bemöter våra brukare och hur väl vi kan hantera alla de förändringar som sker på dagligbasis i våra brukares liv och i vår organisation. Relationen med anhöriga är en viktig aspekt och även där spelar bemötande en stor roll, säger Pernilla Magnusson.

Inom hemtjänsten är brukarna mer nöjda inom nästan alla frågeområden. Där ökar nöjdheten kring bemötandet, visad hänsyn till personliga åsikter och önskemål, möjligheten att lämna synpunkter och möjligheten att påverka tider. Känslan av trygghet sjönk något från föregående år.

– Vi tar nu hem resultatet av undersökningen till organisationen så att vi kan analysera siffrorna och jobba vidare för att utveckla verksamheten, avslutar Pernilla.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten