2021-04-28 17:06Pressmeddelande

​Fler elever får närundervisning på Katedralskolan

null

Katedralskolan har beslutat att från och med vecka 18 att ta in fler elever till skolan för närundervisning. Nu kommer de elever som går i årskurs 3 och på IM vara på plats varje dag medans årskurs 1 och 2 växlar varannan vecka. Det var många glada elever som tog emot beskedet.

Idag kom nya rekommendationer från Smittskyddsläkare i Västra Götaland kring skolan. Smittspridningen är fortfarande stor i regionen, men under vecka 16 rapporteras en nedgång i antalet fall och något som även omfattar skolåldrarna. Så nu rekommenderas bland annat att gymnasieskolor kan få ha högst två tredjedelar elever på plats samtidigt i skolan under perioden 3 maj till 16 maj. Detta medför lättade rekommendationer och att fler elever kan få närundervisning på sina skolor. Rektorer tillsammans med förvaltningsledning tog efter detta ett beslut att ta in fler elever under kommande period.

-Vi känner att vi har så stora lokaler att det är möjligt att ha fler elever på plats, säger Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan.

Efterlängtad nyhet

Eleverna på skolan nåddes av nyheten under förmiddagen. När Felicia Thorn och Ida Ryden, från BF18, fick reda på att de som treor ska få vara inne på skolan kommande veckor kom den spontana kommentaren direkt.

-Äntligen, det här har vi väntat på.

Såhär planeras undervisningen på Katedralskolan de närmaste veckorna

Vecka 18
Åk 3 + åk 2 + IM – närundervisning

Åk 1 har distansundervisning

Vecka 19
Åk 3 + åk 1 + IM – närundervisning

Åk 2 har distansundervisning

Nytt beslut om hur undervisningen kommer att bedrivas efter dessa veckor tas senast vecka 19. (Med reservation för ändringar)


Kontakt
Petra Björk

Samordningsrektor Katedralskolan
Telefon 0511-321 78


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten