2018-11-01 07:00Pressmeddelande

Fler av Skaras elever blir behöriga till gymnasiet

null

Elever i Skaras kommunala skolor klarar behörigheten till gymnasiet bättre än riksgenomsnittet men färre elever får högre betyg. Det visar färsk statistik från Skolverket kring meritvärden och behörighet till gymnasiet.

– Vi är bättre än riksgenomsnittet vad gäller behörigheten till gymnasieskolan. Där ser vi en betydlig förbättring hos killarna. Tjejerna ligger kvar på samma höga nivå. Det är ett välkommet uppsving, och något vi kommer att fortsätta att arbeta med, så att fler elever i Skara blir behöriga till gymnasieskolan och vidare utbildning, säger Jonny Palmqvist, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

I riket blir 82,7% av eleverna behöriga till gymnasiet, i Skara är den siffran 83,6. I Skara ligger killarna på riksnivå med 82,6% behöriga till gymnasiet, medan tjejerna ligger två procent över rikssnittet och hamnar på 84,7%.

I den nya statistiken kan man se att meritvärdet bland Skaras nior ökar från 202,1 till 203,3, men att Skara fortfarande ligger under det riksgenomsnittliga meritvärdet på 223,3. Meritvärden är nyckeltal som bygger på samtliga ämnens betyg. Maximalt kan en elev ha 340 i meritvärde.

Tjejerna i Skara har i många år haft ett högre meritvärde än killarna. I år ligger tjejerna på 215,1. Men Skarakillarna har senaste året förbättrat sina meritvärden. Deras meritvärde har ökat från i fjol till i år från 184,4 till 190,8.

Som statistik ofta är, visar den inte alltid hela bilden eller ger svaren på alla frågor. Men några punkter tar Jonny med sig i arbetet med att vidareutveckla skolan för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar:

– Vi kan se att våra kommunala skolor har lyckats med att fler elever når behörighet till gymnasiet och att fler uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen. Vi vet att lärarna lägger stor kraft på att stötta elever som har svårigheter att nå godkända resultat, och det jobbet kan vi konstatera att de lyckats bra med. En av våra utmaningar nu är hur vi ska kunna stimulera de elever som med lätthet når kunskapskraven, att nå längre utefter sina förutsättningar.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten