2019-05-15 13:41Pressmeddelande

EU-debatt på Katedralskolan ger mervärde inför skolval

null

På Katedralskolan engagerar sig eleverna i studentföreningar som arbetar med frågor som rör allt från studentfix till demokratifrågor. Nyligen anordnade elevkåren en debatt inför valet till Europaparlamentet där unga politiker deltog och debatterade kring stora frågor som bland annat fred och säkerhet.

Vid sitt årsmöte beslutade elevkårens 174 närvarande medlemmar att anordna ett skolval inför valet till Europaparlamentet. Den nya styrelsen tog sig också an utmaningen att anordna en EU-debatt med unga politiker från nio partier som kandiderar till EU-valet.

- Vi vill att eleverna ska få en inblick i var partierna står i olika frågor. Det är ett sätt att ta sig in i EU-frågan även om man inte har samhällskunskap på schemat eller känner sig bekant med politik på annat sätt, säger Elin Grahn, ordförande i elevkåren.

Debatten fokuserade kring tre stora frågor som har betydelse för alla oss som bor i EU. Det handlade om hur man vill att samarbetet inom EU ska se ut, om migrationen och förstås klimatet.

En del av debatten berörde vilka frågor man vill att EU ska hantera och vilka som ska ligga på det nationella planet, med andra ord om EU:s nivåtänk, dvs hur subsidiaritetsprincipen ska tolkas. Denna princip, som också kallas närhetsprincipen har två villkor: att beslut ska tas på den lägsta/närmaste nivå som är ändamålsenlig, det kan vara lokal, regional, nationell eller EU-nivå. Det andra villkoret är om beslutet får sådan omfattning eller verkan att det löses bättre på unionsnivå. Om båda villkoren är uppfyllda går frågan vidare till en prövning på EU-nivå.

Debatten böljade vidare med den vältaliga och pålästa panelen inom många stora frågor som fred, säkerhet, energitillgång och sociala frågor. Flera av åhörarna i publiken är över 18 år och kommer alltså att kunna använda sin rösträtt i EU-valet. Hilda Lindstedt och Irma Lundberg tycker båda att de har fått mer koll på EU-valet efter den timslånga debatten. Samtidigt har de också fått sina egna åsikter stärkta genom det de har hört från partierna.

En insats för demokratin

Elevkåren på Katedralskolan hade egentligen tänkt sig en utomstående moderator, men när det inte föll på plats beslutade de att axla rollen själva.

- Det blev den första aktiviteten som styrelse och en riktig utmaning, men det var viktigt för oss att ge de som ville komma och lyssna ett mervärde inför skolvalet och en inblick i vad andra tycker.

Förutom EU-debatt och skolval på skolan gör elevkåren också inlägg på sociala medier för att visa på att det är viktigt att gå och rösta. Skolvalet på skolan hålls 21-22 maj. För de elever på Katedralskolan som är över 18 år är det skarpt läge och där väntar även valet till EU-parlamentet den 26 maj.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten