2024-03-06 08:23Pressmeddelande

Ett steg närmare en grön innovationsnod i Skara

Ylva Pettersson, oppositionsråd, Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande och Richard Andersson, utvecklingsledare gröna näringar är glada över att Skara kommun har beviljats medel för att påbörja genomförandet av en grön innovation...Ylva Pettersson, oppositionsråd, Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande och Richard Andersson, utvecklingsledare gröna näringar är glada över att Skara kommun har beviljats medel för att påbörja genomförandet av en grön innovation...

En grön innovationsnod i Skara kan snart bli verklighet. Skara kommun har beviljats projektmedel från Tillväxtverket för att utveckla arbetet, som bland annat ska bidra till stärkta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor med koppling till de gröna näringarna.

I Skara finns en lång tradition inom gröna näringar. Här finns hela kedjan från jord till bord på historisk mark och det finns expertis inom forskning och utveckling.

- Vi behöver bättre ta tillvara alla de möjligheter som finns inom den gröna näringen genom forskning och innovation, för att få till en högre självförsörjningsgrad ur beredskapsskäl och samtidigt nå våra klimatmål. Därför ligger det en stor tillväxtpotential i vår region för att tillsammans med intressenter och näring både utveckla det befintliga och få fram nya innovationer för att stärka den gröna näringen. Den här satsningen kommer att gynna Skaras tillväxt, men även Skaraborg och Västra Götaland som har alla förutsättningar att kunna ligga i framkant och leda den här utvecklingen, säger Gunilla Druve Jansson, (C), kommunstyrelsens ordförande.

Tio miljoner över fyra år

Totalt investerar Skara kommun tillsammans med Tillväxtverket 10 miljoner kronor över fyra år för att inleda förverkligandet av den gröna innovationsnoden, som förväntas bli en nyckelaktör för den gröna omställningen till ett hållbart samhälle och en hållbar tillväxt. Bland annat kommer en praktiknära plattform för forskning och innovation att skapas för att utveckla nya hållbara produkter och tjänster.

- Där stor produktion finns, brukar även innovationen finnas. I Skara har den lyckosamma kombinationen gröna näringar, skola och forskning under lång tid gett oss en internationellt erkänd position. Nu tar vi nästa steg för att samla den kraften bakom att nå hållbarhetsmålen samtidigt som vi skapar tillväxt. Det känns fantastiskt att se ett femårigt arbete för att skapa en grön innovationsnod närma sig målsnöret, säger Ylva Pettersson, oppositionsråd Skara kommun.

Skara kommun är projektägare och kommer att driva arbetet i nära samarbete med branschens aktörer i hela regionen.

- Vi ser att de verksamheter som finns i Skara kan stimulera utvecklingen ytterligare och även om platsen är Skara tar projektet tillvara hela Skaraborgs och Västra Götalands förutsättningar, då de gröna näringarna har starkt fäste i hela regionen, säger Richard Andersson, utvecklingsledare för gröna näringar i Skara kommun, som är laddad för att nu starta igång genomförandet.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Gunilla Druve Jansson
Kommunalråd (C)
Gunilla Druve Jansson
Richard Andersson
Utvecklingsledare gröna näringar
Richard Andersson