2020-08-26 13:34Pressmeddelande

Estetiska programmet fortsätter skapa på Katedralskolan

null

Under våren och sommaren har lärare och rektor på Katedralskolan fått många frågor om det Estetiska programmet- dans och teater. Att nyfikenheten är stor för programmet är glädjande, självklart fortsätter programmet rulla på. Nya elever har börjat ettan och gamla elever har tagit steget upp i tvåan och trean.

- Vi är glada att många frågar efter oss och har med glädje kunnat säga att vi finns kvar, säger Björn Engdahl, lärare på Estetiska programmet på Katedralskolan.

Vi har fått många frågor om programmet och förstått att det förekommer viss förvirring om programmets vara eller icke vara. Katedralskolans programutbud har förekommit i media och i debatter vilket skapat en osäkerhet hos elever och föräldrar. Även om Katedralskolan och estetiska programmet själva har försökt vara tydliga i kommunikation och marknadsföring att programmet fortsätter, har det inte nått fram överallt.

- En annan anledning tror jag kan vara att vi synts mindre i vår för att vi fick ställa in treornas slutproduktion på grund av Coronapandemin. Den brukar vara vår självklara marknadsföringsplats och där vi får utrymme i media, fortsätter Björn Engdahl.

Förutsättningar och framtidsplaner

Även om programmet fortsätter i höst, har ovissheten som rått, naturligtvis inte gett optimala förutsättningar.

- Men bland de elever som sökt sig hit ser vi en stor förväntan och glädje i att åter komma igång med produktionen av högklassiga scenframställningar och att få möjlighet att vara på plats i skolan, säger Björn Engdahl.

Närmast ligger arbetet med årets spökvandring som nu är i sin uppstartsfas. Det finns så klart en viss osäkerhet kring huruvida det är möjligt att genomföra den traditionsenligt på plats i Fornbyn inför publik den 16 och 17 oktober, eller om det exempelvis kommer att behöva göras en filmatiserad version av den. Allt beror på hur smittspridningen i Skara ser ut och riktlinjerna kring COVID-19, mer information om spökvandringen och andra produktioner kommer längre fram.

Kontakt:
Niklas Karlsson; Rektor Katedralskolan
Niklas.karlsson@skara.se
Telefon 0511-323 59


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten