2019-10-01 14:30Pressmeddelande

Erica Boegård ny HR-chef 1 oktober

null

Före sommaren blev det klart att Erica Boegård tar över efter Kjell-Ove Karlsson som personalchef. Erica tillträder som HR-chef den 1 oktober och Kjell-Ove går i pension i februari 2020. I samband med att Erica tillträder byter också personalenheten namn till HR-enheten och Erica blir därmed HR-chef.

– Jag ser verkligen fram emot att få lära känna organisationen med nya glasögon som HR-chef. Själva organisationen är jag välbekant med, men i min roll är jag ny, säger Erica Boegård.

Erica har tidigare arbetat med HR-frågor i kommunen och projektet Hållbart yrkesliv, ett projekt som fått positiv effekt på sjukskrivningstalen på arbetsplatser runt om i kommunen.

– Tillsammans ska vi jobba vidare med ett hållbart yrkesliv hela vägen ut i alla led av organisationen. Jag vill också tillsammans med organisationen arbeta med att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjning är en av vår tids största utmaningar i samhället, där det bland annat handlar om att behålla personal och utveckla den kompetens som redan finns, avslutar Erica Boegård.

För mer information

Kontakta Erica Boegård, 0511-320 21, erica.boegard@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten