2018-03-02 08:39Pressmeddelande

Ensamkommande ungdomar på träff om sommarjobb

null

Under måndagskvällen den 26 februari arrangerade Skara kommun och Skara Sommarland en gemensam informationskväll för ensamkommande ungdomar i Skara. Ungdomarna fick information om verksamheterna och möjligheten till sommarjobb.

Ett första jobb

Skara kommun arbetar aktivt med integrationsfrågor utifrån sin integrationsstrategi, där en del handlar om samarbete för arbete och sysselsättning.

- Vi vill stärka ungdomar som står långt från arbetsmarknaden att få sitt första jobb, säger Isabelle Waldenvik, integrationssamordnare i kommunen.

Artister med personlighet

Skara Sommarland har mycket positiva erfarenheter av att arbeta med nyanlända via Arbetsförmedlingens etableringsprogram och ser det som sitt ansvar som näringslivsaktör att leva upp till ett socialt ansvarstagande. Nöjesparken söker inte personer med långa CV:n. De är mer intresserade av att hitta personer som passar som artister, med förmåga att ikläda sig en serviceinriktad roll.

- Vi söker personligheter. Vi vill ha ungdomar med ett positivt bemötande som har förmåga att ge gästerna ett minne för livet, säger Elias Nelzen, HR-chef för Skara Sommarland.

Elias Nelzen berättade för ungdomarna hur ansökningsprocessen går till och visade hur man ansöker om jobb. Han gick också igenom Skara Sommarlands värdegrund och pratade jämställdhet och bemötande.

Av de 17 ungdomar som kom skrev omkring 13 upp sig som intresserade av jobb. Skara kommun och Skara Sommarland kommer fortsätta samarbeta och förhoppningsvis får ett antal ensamkommande ungdomar sitt första sommarjobb i sommar.

Kontaktperson

Isabelle Waldenvik
Integrationssamordnare
Telefon 0511-326 84


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten