2019-11-29 11:18Pressmeddelande

Energi(givande)dag för Skaraborgs energibolag

null

Den 2 december samlas 120 styrelsemedlemmar från styrelser i lokala energibolag och ekonomiska föreningar i Skaraborg för en heldag. Dagen, Energi(givande)dagen, ska ge styrelsemedlemmarna inspiration och ny kunskap. Man ska också prata om styrelsearbete, bygga nätverk och samtala kring hur energibolagen påverkas och hur man bör agera i en föränderlig energibransch.

Det är första gången detta genomförs och initiativet kommer ifrån en grupp lokala energibolag i Skaraborg. Som talare under dagen finns Energiföretagens VD Pernilla Winnhed, Emma Dalväg från Coest som ska prata om cirkulär ekonomi och hur det kan påverka energibranschen, John Johnsson från Porfu som ska tala om fjärrvärmemarknaden, Mats Berg vd för Johannebergs Science Park om smarta och hållbara städer och Johan Cedermark från Bightn om nya tekniska innovationer som inom en snar framtid kommer att prägla energimarknaden. Dagen leds av Lovisa Mellgren från ProDigma. Lovisa har lång erfarenhet av energibranschen och arbetar idag med omvärldsspaningar inom området och utveckling av energibolag.

– Jag hoppas att dagen bidrar till en ökad handlingsberedskap i ett alltmer föränderligt energilandskap. Fantastiskt att så många prioriterar att delta, säger Magnus Jacobsson, vd för Skara Energi.

För media som vill delta under hela eller delar av dagen

Kontakta Magnus Jacobsson, 0511-32129 eller magnus.jacobsson@skaraenergi.se

Första programpunkten startar kl. 09.00 i Skara stadshus aula. Dagen avslutas kl. 16.30.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten