2018-07-03 07:33Pressmeddelande

Energi- och klimatrådgivarna vill öka kunskap om solel och elbilar

null


För tredje året samordnar Energimyndigheten ett nationellt insatsprojekt för landets energi- och klimatrådgivare. Projektet sträcker sig fram till hösten 2019 och har som mål att öka kunskaperna inom solenergi och hållbara transporter. Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara deltar i båda projekten genom sina energi- och klimatrådgivare. Flera aktiviteter är redan planerade.

Informationsinsatserna vänder sig till både privatpersoner, organisationer och företag som erbjuds fördjupad rådgivning av energi- och klimatrådgivarna inom båda områdena ovan.

Att intresset i samhället ökar för klimatsmarta alternativ märks på det ökade antalet ansökningar om solcellsstöd samt antalet registrerade elbilar.

Dock finns ett fortsatt stort behov av opartisk information.

- Priserna för solceller har minskar kraftigt, och i dag är en solcellsanläggning en lönsam investering för många aktörer. Vi hjälper villaägare, bostadsrättsföreningar och företag med råd om hur de kan gå tillväga för att installera egna anläggningar, säger Thomas Skagenborg

- Vi vill också visa att satsningar på solenergi och hållbara transporter kan vara en viktig del av landsbygdsutvecklingen i kommunerna. Med egenproducerad elenergi från solceller och miljövänliga transporter med till exempel elbilar kan landsbygdsföretag minska både sina utsläpp och driftskostnader och på köpet få en grönare miljöprofil, tillägger Camilla Funke.

Informationen kommer under projekttiden att spridas på seminarier, studiebesök och mässor under projekttiden tillsammans med olika aktörer som till exempel lokala energibolag. En aktivitet har redan arrangerats tillsammans med Nossebro energi.

Några planerade aktiviteter

25 augusti: Mässa med installatörer och återförsäljare hos Sven Lassen utanför Grästorp som visar upp förnybar energi. Han har sedan tidigare bioenergi och solfångare och har nu kompletterat med en solcellsanläggning på 12 kW tillsammans med ett batterilager.

13 september: Mässa i samarbete med Skara energi med fokus på både solenergi och transporter. Billinge energi och andra utställare av solcellsprodukter finns på plats. Två seminarier kommer hållas av Johan Lindahl som har en lång erfarenhet av solcellsforskning både internationellt och i Sverige.

Vid båda aktiviteterna kommer elbilar för provkörning och information om olika alternativ för hemmaladdning finnas på plats.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

För mer information om solcellsinstallationer, elbilar, elbilsladdning eller hållbara transporter:

Thomas Skagenborg
Tel: 0511-325 54
e-post:thomas.skagenborg@skara.se

Camilla Funke

Tel: 0511-325 77
e-post: camilla.funke@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten