2019-11-18 14:27Pressmeddelande

En viktig förändring för skolstaden Skara

null

Processerna kring förändrat programutbud på Katedralskolan har varit många. Nu ändras fortsättningarna då Olinsgymnasiet drar tillbaka sitt krav om att Katedralskolan stoppar intaget på samhällsprogrammet.

I budget 2020 återfinns ett uppdrag om att möjliggöra för Olinsgymnasiet att flytta in i Katedralskolans lokaler. Kravet från Olinsgymnasiet har då varit att Katedralskolan stoppar intaget på samhällsprogrammet för att Olinsgymnasiet ska kunna ansöka om detta med inriktning på idrottsprofiler.

Skolinspektionen har varit mycket tydlig. Enligt den information som kommit till både Skara kommun och Olinsgymnasiet tidigare i år skulle det vara mycket svårt för Olinsgymnasiet att få igenom sin ansökan om Katedralskolan inte stoppar intaget. Efter nya kontakter med Skolinspektionen väljer Olinsgymnasiet en annan väg.

- Från början var detta ett krav från oss för att skapa de bästa förutsättningarna för vår ansökan. Men utifrån flera nya samtal med Skolinspektionen är min bedömning att det ändå finns goda möjligheter att vi kan forma en ansökan som innebär att vi beviljas tillståndet. Vi kommer att visa på att vi attraherar en annan målgrupp och vårt upptagningsområde är nationellt, säger Kristian Wejshag, huvudman för Olinsgymnasiet.

Utifrån att Olinsgymnasiet väljer en annan väg kommer Katedralskolan att fortsätt erbjuda samhällsprogrammet.

– Nu väljer Olinsgymnasiet att ta en annan väg och förändrar sin ansökan i grunden. Detta innebär att vi kan lösa de politiska uppdragen om att Olinsgymnasiet ska hyra in sig i Katedralskolans lokaler utan att stänga ner samhällsvetenskapsprogrammet, säger Erik Eriksson, tf. förvaltningschef barn- och utbildning. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten