2019-11-08 15:25Pressmeddelande

Elevkåren på Katedralskolan nominerade till prestigefyllt pris

null

Katedralskolans elevkår har chansen att vinna det prestigefyllda priset Guldgemet. Det är Sveriges elevkårer som delar ut priset vid den årliga galan som hålls den 23 november.

Guldgemet delas ut i tre klasser: Årets elevkår, Årets teamwork och Årets samhällsinsats. Katedralskolans elevkår tävlar i Årets teamwork i konkurrens med elevkårerna vid Anna Whitlocks och Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm.

– Det känns jättebra! Det är ett kvitto på det som vi strävat efter är rätt. Det är oerhört hedrande att vara en av tre elevkårer i Sverige som valts ut till denna kategori, säger elevkårens talman Elin Grahn.

Årets teamwork

Kategorin Årets teamwork ges till elevkåren och representanter från skolan tillsammans. För att kvala in till denna kategori ska elevkåren och skolan ha ett gott samarbete som präglats av tillit och ömsesidig respekt. Elevkåren och skolledningen ska ha gjort initiativ tillsammans för att förbättra skolan eller varit ett viktigt stöd i varandras roller. Petra Björk som är samordningsrektor på Katedralskolan är en av de personer som nominerat elevkåren.

– De gör ett strålande jobb och är en otroligt positiv drivkraft på skolan. Skolledningen har ett aktivt samarbete med elevkåren och vi arbetar förebyggande, med god framförhållning och mot gemensamma mål. De vill verkligen skolans bästa, säger Petra.

Caroline Karlsson är vice talman i elevkåren på Katedralskolan och hon tycker att detta är en av de finaste kategorierna man kan nomineras i.

– Det är extra rolig nominering då det är till elevkåren och representanter på skolan tillsammans. Vi har ett gott samarbete mellan elevkåren och skolledningen och en ömsesidig respekt och förståelse för varandras verksamheter, säger Caroline.

”Inget krut på marknadsföringen”

Att Katedralskolans elevkår är en hejare på marknadsföring och att nå ut i sina sociala medier råder det inga tvivel om. Kåren har väl upparbetade kanaler och kommunicerar dagligen med sina följare. Men de har aktivt valt bort att marknadsföra Guldgemet och att uppmana folk att nominera dem. Trots detta har både elever och personal nominerat dem.

– Vi valde att inte lägga krut på marknadsföringen då vi ville ha ett värde i de nomineringar som kommer in. Mängden nomineringar spelar ingen roll utan det är vad som står i nomineringarna som är det viktiga, förklarar Elin.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten