2020-11-26 10:24Pressmeddelande

​Elever från Katedralskolan uttagna till europeisk översättningstävling

null

I dag, den 26 november tävlar fem Katedralelever i den europeiska översättningstävlingen Juvenes Translatores. Tävling genomförs mellan klockan 10-12, i 27 länder samtidigt. I Sverige är 21 gymnasieskolor utvalda, en av dessa är Katedralskolan i Skara.

De fem uttagna eleverna från Katedralskolan kommer från olika program och har genom intresseanmälan valts ut att delta. Alla uttagna skolor har fem platser vardera och väljer själv ut vilka elever de vill ska medverka.

Eleverna får en text på valfritt EU-språk som de under två timmar översätter till ett annat språk inom EU. De flesta väljer att översätta den engelska texten till svenska. Ofta innehåller ursprungstexten idiomatiska uttryck, det vill säga fraser och uttryck som har en annan betydelse än de enskildas ordens betydelse och ska tolkas rätt i översättningen. Texterna innehåller också ordspråk eller annat som kan vara utmanande. De tävlande får skriva sina texter på datorn men får inte använda några rättstavningsprogram, endast tryckta ordlexikon är godkända hjälpmedel.

EUs översättarenhet i Bryssel bedömer därefter översättningarna utifrån korrekthet, originalitet och stil. För varje deltagande land utses en vinnare som får närvara vid en högtidlig prisceremoni vid EU-kommissionen i Bryssel under våren.

Tidigare framgångar

Katedralskolan har tidigare haft framgångar i tävlingen, t ex fick ett av bidragen 2019 ett hedersdiplom för sina originella lösningar. År 2015 stod en elev vid Katedralskolans IB-program för bästa svenska bidrag. Den då vinnande eleven Oliver Knutas fick tillsammans med förälder och lärare närvara vid en högtidlig ceremoni vid EU.

- Juvenes Translatores är även ett sätt att lägga fokus på översättning och språk som ett möjligt framtida yrkesval för ungdomar idag. Kunskaper i språk kommer att bli allt viktigare i en global framtida värld, säger Johan Hjertén, ansvarig för Juvenes Translatores på Katedralskolan i Skara.

Vi hoppas och tror på våra duktiga elever på Katedralskolan och att deras texter kommer gå långt i denna unika och utmanande tävling.

Kontakt:

Johan Hjertén, förestelärare språk 070-932 65 29

Johan.hjerten@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten