2021-11-30 15:59Pressmeddelande

Efter mindre barnkullar blir förskolan Kastanjens fem avdelningar fyra

Barnantalet i Ardalaområdet minskar, vilket medför att ortens förskola Kastanjens alla fem avdelningar inte längre kan vara kvar. Nu anpassas förskolan för att kunna erbjuda en verksamhet med god kvalitet.

Kommunen gör årligen en kartläggning och tar fram en prognos över hur många barn som är i behov av barnomsorg. Prognosen har visat på ett minskat barnantal i Ardalaområdet.

Nu har barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med förskolan Kastanjen kommit fram till att stänga en avdelning på förskolan. Avdelningen Bamse gul kommer avvecklas och de barn som har placering där idag kommer att flyttas över till förskolans fyra andra avdelningar.

- Vi strävar alltid efter våra barns bästa och att erbjuda en verksamhet med god kvalitet. För att får en hållbar verksamhet som erbjuder god kvalitet behöver vi anpassa verksamheten, säger Ulrika Kragner biträdande förvaltningschef på barn och utbildningsförvaltningen.

Beslutet är förankrat med personalen i verksamheten och just nu pågår arbetet med att anpassa grupperna efter de nya förutsättningarna. Kvarstående Bamse -avdelning kommer till viss del påverkas av omorganisationen men målet är att göra så små förändringar som är möjligt, för allas bästa.

-Det är inget som säger att detta är bestående. Barnantal är föränderligt och det innebär att det kan skifta över tid. förklarar Ulrika.

Klart är att Ardalaskolans fritidshem kommer att samarbeta med kvarstående Bamsegrupp vid öppning och stängning.

Berörda vårdnadshavare är informerade och ett extra insatt föräldramöte hölls för vårdnadshavarna på berörd avdelning. Den nya organisationen beräknar vara klar och rulla igång från den 11 januari 2022.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.