2016-11-23 08:00Pressmeddelande

Effektivare kommunikationsplanering ska ge Skaraborna bättre information

null

Under maj och juni i år genomförde Skara kommun en undersökning bland Skaraborna för att få en bättre bild av hur de upplever kommunens vision, ledord och information. Resultatet har analyserats under hösten och en handlingsplan har tagits fram för det fortsatta kommunikationsarbetet.

Undersökningen har gett kommunen vägledning i hur Skaraborna upplever kommunens visionsområden, ledorden de arbetar med och kommunens informationsarbete samt vilka kanaler de håller sig uppdaterade genom.

- Utifrån resultatet har vi funderat på vad vi kan förändra i vårt arbetssätt och vår kommunikation för att öka vår servicegrad till våra invånare, säger Hanna Vallgren, kommunikationsstrateg. Bland annat kommer vi att planera vår kommunikation i ännu större utsträckning där vi ska försöka hitta en bättre balans mellan vad vi behöver säga och vad våra mottagare vill höra. Vi kommer också att utveckla arbetssättet med vår informationsgrupp för att nå längre ut med kommunikationsarbetet i hela organisationen.

Kommunen kommer även att tydligare definiera syfte och mål för de olika kommunikationskanalerna samt arbeta med att tydligare målgruppsstyra kommunikationen.


Kommunikation - ett viktigt verktyg för att skapa goda förutsättningar

I början av 2015 antog kommunen två nya och viktiga strategier för kommunens utveckling; en ny vision och en varumärkesplattform. Efter nästan ett års arbete med att införa och förverkliga dessa strategier togs ett beslut att undersöka hur Skaraborna ser på kommunen kopplat till strategierna.

- Syftet med undersökningen var att få ett nuläge av hur Skaraborna ser på oss utifrån dessa områden och vad vi behöver arbeta mer med i vår kommunikation för att ännu bättre leverera på vårt uppdrag att skapa goda förutsättningar för Skaraborna att leva ett gott liv här, säger Peter Blom, kommunikationschef.

Undersökningen ses som en nollmätning och planen är att fortsätta genomföra undersökningen för att se hur Skarabornas upplevelse förändras över tid.


Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av HKL Research på uppdrag av kommunen. De intervjuade är kvinnor och män, boende i Skara kommun, från 15 år och uppåt. Totalt har 500 intervjuer genomförts. Intervjuarbetet har skett dels via face2face-intervjuer och dels telefonintervjuer. Intervjuarbetet utfördes under maj-juni 2016.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten