2017-06-01 07:00Pressmeddelande

Du har rätt att vara dig själv! – Källeskolans elever i viktigt projektarbete

Källeskolan i Skara har under våren jobbat med projektet - Du har rätt att vara dig själv! Målet med projektet har varit att berika varje elev med att ha ett öppet förhållningssätt till varje enskild människa – att tänka efter före man handlar och att eleven alltid har rätt att vara sig själv. Projektet är nu i mål och slutprodukten är en fantastiskt välgjord filmatiserad talkshow där eleverna själva agerar och skrivit manus.

PRESSINBJUDAN Premiärvisning av filmen hålls tisdag 13 juni i aulan på Västergötlands museum. Elever och lärare hälsar press och media välkomna på pressinformation och premiärvisning klockan 15.00.

I Skolverkets värdegrund och uppdrag, i kapitlet normer och värden, står det att: "Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling". Detta har varit utgångspunkten i projektet.

48 elever från Källeskolan med olika bakgrund och erfarenheter har berikat det här projektet som styrts av elevinflytande. Projektet startade med att eleverna jobbade med att ta reda på mer information om begreppen: Vänskap, Fördomar, Mobbning, Rasism, Respekt och Etik/Moral. Sedan har den fortsatta undervisningen grundats i elevernas tankar om just dessa begrepp.

- I undervisningen har vi diskuterat kring begreppen, och skapat en större förståelse kring begreppen och för varandra som medmänniskor, säger Stina Persson, Källeskolan.

Slutprodukten är en proffsig filmatiserad talkshow där eleverna själva, men sina kreativa idéer har format innehållet. I talkshowen diskuterar och agerar eleverna kring ämnen som mobbing och trygghet. Eleverna intervjuar också lärare, rektorer och polis kring arbetet med trygghet. Filmprojektet har gjorts i samarbete med Ola Johansson, Stureplan.

- Projektet har varit mycket framgångsrikt, eleverna har växt av ansvaret i uppdraget och av sitt inflytande och fått nya perspektiv och förståelse för förhållningssättet till varandra som medmänniskor, säger Madeleine Nilsson, Källeskolan.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten