2019-10-29 12:25Pressmeddelande

​Dom i tvisten mellan Skara kommun och Jokarjo AB

Idag meddelade tingsrätten sin dom i målet mellan Skara kommun och Jokarjo AB. Tvisten har bestått i vem som ska betala för platser på Stora Ekeberg för ensamkommande flyktingbarn under 2016. Båda parter är både vinnare och förlorare i tingsrättens dom, eller som tingsrätten uttrycker det i domen ”ömsom vinnande och ömsom tappande”. Detta innebär bland annat att kommunen och Jokarjo ska stå för sina egna rättegångskostnader.

Det har inte funnits något skriftligt eller muntligt avtal mellan kommunen och Jokarjo AB. Trots att det inte funnits något avtal mellan kommunen och Jokarjo döms nu kommunen att betala 350 kr per barn och dygn. Jokarjo yrkade dock på 700 kr per barn och dygn. Totalt döms kommunen att betala 623 000 kr plus ränta i ersättning för de sex barnens vistelse på Stora Ekeberg till följd av allmänna rättsliga principer.

– Vi har hanterat ärendet utifrån socialtjänstlagen, den lagstiftning som styr vilka beslut vi kan fatta i den här typen av ärenden. Domen ger oss tyvärr inget svar på hur vi skulle ha hanterat den uppkomna situationen. Barn kan endast placeras på HVB- eller familjehem och Stora Ekeberg var inte något av detta. Vi har nu tre veckor på oss att fundera om vi vill gå vidare, säger Pernilla Magnusson förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten