2020-06-26 08:00Pressmeddelande

Digitala tjänster gör det enklare att starta eget

null

Nu förenklar Skara kommun för dig som vill starta företag! Att starta eller att ta över en livsmedelsverksamhet kräver ett flertal tillstånd från kommunen och andra myndigheter. Nu blir det enklare för dig som vill starta företag inom café-, restaurang- eller annan livsmedelsverksamhet i Skara, genom en digital checklista på verksamt.se.

Checklistan på verksamt.se gör det enklare för dig som vill starta företag inom såsom café, food trucks, catering eller restaurang. Genom att svara på några frågor får du veta vilka uppgifter du ska lämna och vilka tillstånd du behöver söka för att komma igång. Du hittar även länkar till kommunens och andra myndigheters information, samt länkar till e-tjänster som gör det enkelt att skicka in tillståndsansökningar digitalt.

Ökad digitalisering och service

Ett 50-tal kommuner är idag anslutna till verksamt.se. Att ansluta till verksamt.se är ett viktigt steg för att förenkla för företagare. Skara kommun har identifierat digitala tjänster och tillgänglighet som områden med förbättringspotential, det framkommer bland annat i servicemätningen Insikt som görs årligen över kommunernas myndighetsutövning.

– Vi vill vi att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Skara. Kommunen arbetar aktivt med att underlätta för företagare att etablera sig i kommunen. Genom att ansluta oss till verksamt.se förenklar vi för företagen genom att förbättra vår service, säger Helena Nyman Friberg näringslivsstrateg.

I Skara kommun pågår ett målmedvetet digitaliseringsarbete med fokus på ökad tillgänglighet och förbättrad service genom fler digitala tjänster och enklare kontaktvägar. I vintras lanserade Skara kommun en ny plattform för e-tjänster. Man jobbar man aktivt med digitalisering som handlar om allt från e-tjänster, digitala signaturer till automatiserade flöden. Målet är att förenkla och effektivisera.

– Vi är öppna för dialog om fler digitala tjänster som kan underlätta för företagarna i Skara, säger Sara Salegård som är ny digitaliseringsstrateg i Skara kommun. Det här är bara början.

Bakgrund

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns information och e-tjänster för dig som driver, ska starta eller utveckla ditt företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter och webbplatsen och har över 3 miljoner besökare och 2 miljoner inloggningar per år.

Skapa din egen checklista (https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/guider-checklista/-/checklistor/guide/1001/1)

Kontaktpersoner

Helena Nyman Friberg
Telefon: 0511-32006
Mail: Helena.NymanFriberg@skara.se

Sara Salegård
Telefon: 0511-32135
Mail: Sara.Salegard@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten