2016-11-07 11:35Pressmeddelande

Dick Harrysson föreläser i Varnhems klosterkyrka

null

Varnhems Klosters Vänner, VKV arrangerar föredrag med Dick Harrison.

Onsdag 9 november klockan 19.00 i Varnhems klosterkyrka

I år är det 750 år sedan Birger jarl dog. Han är begravd i Varnhems Klosterkyrka. Detta vill Varnhems klosters vänner uppmärksamma genom att bjuda in Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Medarrangörer är också Skara pastorat och Skara kommun.

Dick Harrison är också författare till ett fyrtiotal böcker är också initiativtagare till och huvudredaktör för, Norstedts åttabandsverk Sveriges historia.

Dick Harrison kommer att tala om ”Birger jarl – storman, jarl och riksbyggare”.I mitten av 1200-talet upplevde Sverige en revolution uppifrån. Ett tidigare löst sammanfogat land svetsades samman till ett rike med gemensamma lagar, ett skatteväsen och en allt större uppsättning städer och borgar. Få människor har betytt lika mycket för utvecklingen av den svenska nationen som Birger jarl.

Varnhems Klosters Vänner, VKV, är en ideell förening vars ändamål är att värna om intresset för och omsorgen om Varnhems kyrko- och klosterhistoria. Föreningen anordnar föreläsningar och diverse andra evenemang för att sprida kunskap och intresse för detta. Föreningen bildades hösten 2015 och har idag ca.100 medlemmar. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten