2023-09-28 11:09Pressmeddelande

Dialogen är viktig - nu står Eggby på tur

Nulägesdialog i Eggby.

Skara kommun lägger stor vikt vid dialog som är ett värdefullt underlag för politikerna när de fattar beslut om samhällsutveckling och tillväxt. Det råder en fullständig politisk enighet kring att nulägesdialogerna är viktiga och ska prioriteras så att utvecklingen i kommunens tätorter kan ta steg framåt - med invånarnas perspektiv bättre tillgodosedda.

- Det är viktigt att träffas för att föra dialog och lyssna in varandra, för att tillsammans forma vad som är bra för den här bygden och ta bort onödigt skav. Därför är det roligt att mötas för att höra idéer och tankar för utveckling, säger Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Skara.

Eggby är den tredje tätorten på tur att genomföra en nulägesdialog. En dialog där invånarna på orten tillsammans med politiker och tjänstepersoner i Skara kommun genomför en workshop för att titta på styrkor, förbättringsområden och var man står i en rad olika områden. Inför dialogen har ett medborgarråd bildats i Eggby. Rådet har varit med och planerat dialogen som kommer att genomföras den 5 oktober i Vallegården. 

- Det känns riktigt lovande med nulägesdialog. Boende både i Axvall och Varnhem har redan märkt att det som har kommit upp under nulägesdialogen jobbas vidare med. Jag hoppas att alla vi i Eggby med omnejd tar tillfället i akt att komma till Vallegården den 5 oktober, det är en möjlighet att förbättra hur vill vi att området ska utvecklas, säger Kristina Tell, som är sammankallande för rådet, och fortsätter:

- Själv tycker jag det är viktigt att få till ett ställe för våra ungdomar att vara på och att de ska kunna ta sig hem från skolan de dagar de slutar tidigare.

Det här har hänt efter nulägesdialogerna i Axvall och Varnhem

Axvall var först ut i nulägesdialogen och innan sommaren genomfördes även en nulägesdialog i Varnhem. Dialogerna var mycket välbesökta och materialet som kom in var omfattande och innehållsrikt. Efter dialogerna har en kontinuerlig uppföljning gjorts mellan kommunen och medborgarråden och många saker har redan genomförts. I Varnhem har också en uppföljande dialog genomförts om en av frågorna som väckte stort intresse på nulägesdialogen - att gemensamt hitta områden för framtida bostäder i Varnhem.

- Jag känner verkligen att det händer saker. Politiken ser vikten av arbetet och är ständigt intresserade av hur processen fortgår. Det interna arbetet inom kommunens förvaltningar har också fungerat mycket bra. Tillsammans gör vi det möjligt, säger Peter Blom, utvecklingsledare i Skara kommun.

Nu startas det även upp ett medborgarråd i Ardala inför nulägesdialogen som kommer att hållas där i januari. Därefter har kommunens samtliga tätorter genomfört dialoger och arbetet med utveckling kommer att fortsätta på alla fyra tätorter.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom